Värmeteknik Allmänt

Värmepumpar Allmänt

Solvärme Solfångare

Kort solfångarkurs

Om energi

Våra produkter

Sökhjälp på internet

HuvudsidanEnergihjulet Ny (gammal) marknad.Värmepumpar.
Har du funderingar på att investera i nytt värmesystem?
Här är ett alternativ för dig som inte har stor förbrukning,
men har vattenburet värmesystem.

VÄTSKE/VÄTSKE VÄRMEPUMP

Den vanligaste värmepumpen är av vätske/vätsketyp, dvs man hämtar gratisenergin via en vätskeslinga, som kan vara en sluten slinga, eller färskt sjö, eller källvatten som man pumpar ut i naturen igen.
Namnet kommer av energikällan, Bergvärme, från en borrad energibrunn, ytjordvärme, från en slinga nära ytan, sjövärme, från en sjö osv.

Värmen avges sedan direkt till pannvattnet via en värmeväxlare.

Generellt kostar en värmepumpinstallation för villa 70.000 - 140.000 kr idag. Denna täcker då hela, eller nästan hela årsbehovet av värme och varmvatten.
Dessa kan installeras i så gott som alla vattenburna värmesystem.
För att få lönsamhet ska man räkna ut installationskostnad + ränta, dela på 10 år, samt lägga till El-förbrukningen. Kan man få lönsamhet på kortare tid än 10 år, är det en någorlunda bra affär.
Det lönar sig i allmänhet bättre med stort värmebehov, helst större än 15.000 - 20.000 kWh/år (15 - 20 MWh/år).

Alla hus är dock unika.
Man bör räkna på varje installation för sig.

TILLÄGG TILL VÄRMEPUMPAR
Lagringsproblem är vad som hindrar oss att utnyttja sommarens solenergi hela året, men tack vare värmepumpens funktion, har vi en reell möjlighet att lagra solenergi så att det räcker långt in på hösten, kanske hela vintern, men det innebär under alla förhållanden en snabbare upptining på våren, samt minskar effekterna av markfrost, vilket är ett resultat av för grunt nedlagda, eller för korta markrör.
Med en extra rörslinga, som vid gräv/borr-tillfället bara innebär materialkostnaden, kan man uppnå detta, samt även höja värmefaktorn betydligt.

Är du intresserad?
Email: info@energihjulet.se
eller ring 070-366 99 10 och fråga mig.

Stig