Värmeteknik Allmänt

Värmepumpar Allmänt

Solvärme Solfångare

Kort solfångarkurs

Om energi

Våra produkter

Sökhjälp på internet

HuvudsidanStig Larsson Systemutveckling.

Solenergi och solvärmesystem
Ett färdigt alternativ?

SOLFÅNGARE. Utvecklingen av solfångare har gått trögt, men idag anser jag att det finns konkurrenskraft i solenergi. Delvis pga två nya semikoncentrerande solfångare. MARECO och BORÖ. Båda har ett pris under 2000kr/m2.
Även andra delar i systemet har förbättrats, och blivit billigare.
Tyvärr har koppar, som är det vanligaste materialet till rörsystemet, drivits upp i pris på världsmarknaden. Koppar används också i vissa solfångare.
Nya material kan ersätta kopparn, men det tar tid att utvärdera.

Bland de nya på marknaden finns bla,

MARECO ger ca 380 kWh/m2 x år, medan

BORÖ ger drygt 300 kWh/m2 x år.

SOLARUS som är en vidareutveckling av MARECO, ger 346 kWh/år och har mycket låga förluster, dvs den har hög effekt även kalla dagar.

Mer om solfånare i min gamla cirkelstudie "att bygga solfångare".


SOLVÄRME TILL EGNA HEM.
När man ska installera solvärme i sitt hus kan problemen bli många, och lösningarna inte optimala. Eftersom solen ger intermittent energitillskott blir det ofta ett krångligt system.

När man ska projektera sitt solvärmesystem, ska man utforma ett så enkelt system som möjligt.
Då ger solen hjälp till husuppvärmningen problemfritt och långlivat.
Under sommarhalvåret kan soliga perioder svara för hela varmvatten, och värmebehovet.

BILDEN
Det här är ett enkelt system (grundsystem), komplett med ack-tank, varmvattenslinga, radiatorer och shunt.
Endast en El-patron som hjälp vid mulet väder.

Det fungerar, men behöver kompletteras och byggas på med tex bränslepanna, extra slingor, bättre styrning mm.
Husägaren tenderar ofta att krångla till det, när han ska anpassa till sitt befintliga system.
Men om man alltid tänker tillbaka till grunden, brukar det bli en bra lösning.


ETT ALTERNATIV TILL FRITIDSHUS.
Ett litet solvärmesystem för fritidshus, kan man fylla med frostskyddad vätska, och självcirkulera till en liten välisolerad primärtank, och låta en solcell arbeta med tömning till värmesystemet, som här kan bestå av en eller flera radiatorer. Därmed behövs ingen nätspänning (230V), för att driva systemet.
Någon solslinga, eller mantel, behövs inte heller, och ingen stor ackumulatortank, utan all värmeenergi tillförs huset direkt. Systemet blir då relativt billigt och ändå effektivt. Se fig.

Detta räcker ju inte för att hålla en behaglig temperatur, men man kan utnyttja det till att hindra fukt att tränga in, samt hålla huset frostfritt en stor del av året.

OCH..Så länge innertemperaturen kan hållas minst 7 C gr över utetmperaturen, blir den relativa luftfuktigheten lägre än 50%, vilket förhindrar fuktskador.


Det här systemet tillsammans med en lodrätt monterad SOLARUS solfångare, vilket förhindrar att solfångaren blir snötäckt, kan bli mycket effektivt på vinterhalvåret, pga dess speciella utformning och låga förlustfaktor.

Vill man ha varmt vatten under sommaren, måste systemet byggas ut, och lutningen på solfångarna bör då ändras för att erhålla maximal solinstrålning.

Ett budgetaltenativ är en luft-solfångare på väggen.

Uppdaterad 2011-01-22