Värmeteknik Allmänt

Värmepumpar Allmänt

Solvärme Solfångare

Kort solfångarkurs

Om energi

Våra produkter

Sökhjälp på internet

HuvudsidanStig Larsson Systemutveckling.

Värmeteknik och Värmeekonomi
Grundläggande regler.

Stig LarssonVår nuvarande levnadsstandard är uppbyggd tack vare tillgång till billig energi, huvudskligen stenkol, råolja och naturgas.
När dom blir dyrare att utvinna, blir det allt mer lönsamt med alternativa energislag.

MEN...... Att värma våra villor både bekvämt, förnyelsebart och effektivt är inte enkelt, av flera skäl, bla därför att hus ÄR olika, men också de boendes aktiviteter är olika, och allt inverkar på komforten.

Husets isolerstatus är dock det som är viktigast att förbättra, för att erhålla en bra och ekonomisk boendekomfort.

Man har byggt hus, i Sverige, som inte behöver något traditionellt värmesystem.
Nya hus kan isoleras så effektivt, att tillskottsenergi inte behöver tillföras via radiatorer i huset. Det räcker med att tillföra en liten mängd extra värme, via ventilationsluften, vid stark kyla. Denna värme tillförs via direkt-El, men i så liten mängd, att det inte inverkar menligt på driftkostnaden.
Vid normal kyla värms huset av den energi som tillförs av de boende, och dess aktiviteter. Efter flera år av tester, visar sig detta vara tillräckligt.

Kostnaden för dessa hus blir inte väsentligt högre än för traditionella hus. Kostnaden för den extra isoleringen nervägs av kostnaden för ett traditionellt värmesystem.

Min son bygger just nu en villa, som dessutom ska vara nästan självförsörjande på energi, som du kan läsa om här,
Energi-Effektivt Byggande I Samhället.

Han har skrivit en bok under byggtiden, som du kan titta på här: "MED EGEN KRAFT."

Av någon anledning byggs bara experimenthus på detta sätt, varför även nyproduktion behöver energitillskott. Vi, som har äldre villor måste dock tillföra stora mängder energi för att värma våra hus.


Våra villors värmesystem har oändlig variationsrikedom, men grunderna är enkla.

1. All energi vi tillför våra villor går förlorad till omgivningen. Det gäller bara att hindra/fördröja denna process så effektivt som möjligt.

2. En kropps energiförlust ökar med dess temperatur. Det gäller att skapa värmesystem, som inte kräver höga temperaturer.

3. En kropps energiförlust minskar när den isoleras. Det gäller att isolera så effektivt som möjligt.

4. En kropps energiförlust är ytberoende, dvs små ytor ska eftersträvas på lager och transportvägar, och stora ytor på energiavgivande element.

5. För att bli ekonomiskt skall energi tillföras "i rätt mängd", "på rätt plats", "i rätt tid".


Vill ni ha en grundligare redogörelse om energi, titta då på den här sidan.
begreppet energi Av Sverker Johansson på högskolan i Jönköping.

HÖR AV ER."ENERGIHJULET".
Vi kan mycket om bra, ekonomiska och miljövänliga värmesystem till villor, och kan ge råd och vägledning
Support och utbildning i solenergifrågor mm.

Mvh
Stig Larsson

ENERGIHJULET
Bodvägen 19
853 57 SUNDSVALL

Tel 060-12 67 03
070-526 95 80
Uppdaterad 2004-10-17