Värmeteknik Allmänt

Värmepumpar Allmänt

Solvärme Solfångare

Kort solfångarkurs

Om energi

Våra produkter

Sökhjälp på internet

HuvudsidanStig Larsson Systemutveckling.

Vad ska man välja?
1. helt ny panna.
2. ackumulatortank.
3. Befintlig panna.


Moderna villor brukar, och bör ha centralvärmesystem, till skillnad från äldre villor, som ofta hade en eldstad i varje rum.

När man ska förnya sitt värmesystem, ska man välja
1. Bränsle.
2. Panna (värmecentral).
3. Märke.

Den bästa, och mest flexibla värmecentralen för villavärme består enligt min mening av ..........
1. En väldimensionerad ackumulatortank med värmeshunt.
Sedan ska de energikällor/förbrukare man väljer anslutas till denna.

*** Varför ackumulatortank som värmecentral? ***
Acktank har bäst isolering. Ingen rökgång, inga luckor.
Störst lagervolym. Man kan välja volym efter husets behov.
Flera energikällor kan anslutas.Energimarknaden är turbulent, och även om du vet idag vad du vill ha, tycker jag att det är dumt att låsa fast sig till en energikälla.
Bäst på att styra värmen till huset. Du behöver inte styra från varje energikälla.
Bäst på att lagra solvärme. Om du senare skulle vilja lägga till denna.
Ny teknik kommer, som gör acktank än mer överlägsen som energicentral.

Läs mer om varför här... Lager för solvärme
Det kan dock finnas värde i att behålla en gammal ved- eller kombipanna, tex om man kopplar den till ackumulatorn.
Om värmesystemet självcirkulerar, kan man värma huset även vid strömavbrott.
Andra energikällor, tex en braskamin med vattenmantel kan också kopplas till acken mm.

Ifall du väljer att värma med värmepump.
En buffert, ackumulator, behövs till dom flesta energikällor, men till värmepump är detta extra viktigt för att få ekonomisk drift av systemet. Det beror på att värmepumpen har stora förluster vid start och stopp, och det gäller att minimera antalet starter.
En ackumulator gör det också möjligt att sänka värmepumpens arbetstemperatur, vilket minskar slitaget, och därmed höjer dess livslängd.
Kom ihåg att en värmepump med inbyggd VV-beredare (integrerad model), offrar livslängd för att förbättra driftsekonomin, eftersom dess ackumulatorvolym är så liten att man höjer utgående temperatur för att minska antalet starter.

Den nya tekniken med varvtalsstyrning av kompressorn (inverterteknik), är ett annat försök att minska start och stopp-förlusterna, men passar nog bäst till luft-luft värmepumpar.
Mer teknik ökar risken för haveri också.
Jag läste på Råd&Rön att 60% av alla installationer havererar inom 5 år, vilket gör mig mycket förvånad.

Jag har bra erfarenheter av Terrawatts värmepumpar, och rekommenderar dessa.
TERRAWATT bygger värmepumpar av mycket hög kvalitet.
Alla komponenter sitter snyggt och stabilt monterade. Det medför att rören inte vibrerar sönder.
Jag har sett motsatsen hos konkurrenter.
TERRAWATT har underkylare (suggasväxlare) på alla värmepumpar. Denna förbättrar prestanda på värmepumpen.
Alla tillverkare klarar inte tekniken för att utnyttja denna fördel.

BORÖ har bra acktankar, och kan leverera
skräddasydd utrustning.

Om du ska installera en värmepump, kan det ske på olika sätt.
1. Du ansluter till din gamla panna.
2. Du installerar värmepump och ackumulator.
3. Du installerar en ny panna med inbyggd värmepump.

Många väljer idag en ny panncentral med inbyggd värmepump (integrerad model), tex IVT eller Thermia.
Eftersom det har blivit en trend, har Terrawatt börjat sälja integrerade pannor/ värmepumpar också.
Det kan finnas välgrundade motiv att välja en integrerad model, alltför trångt i pannrummet tex.

TERRAWATT har ett brett sortiment av värmepumpar, och pannor med inbyggd värmepump, från 5 till 100 kW effekt.
Alla pumpar är utrustade med underkylare (suggasväxlare) för bättre prestanda.
Alla pumpar är indiviuellt provade och protokoll medföljer.
Varje pump är kundanpassad, dvs man får en värmepump som ger maximalt utbyte utifrån husets förutsättningar.
Av ett 30-tal installerade TERRAWATT-pumpar sedan 1993, har ingen gått sönder, medan många har gett mer energi än dom var beräknde att ge.

När det gäller en integrerad panna/värmepump.
Ett av mina argument mot att bygga in värmepumpen i en panna, är mina erfarenheter av vattenläckage, med kostsamma byten av hela pannan/värmepumpen.
För att minska risken för pannbyte vid ett haveri, har TERRAWATT valt att värma varmvattnet via en lätt utbytbar plattvärmeväxlare. Det innebär att man värmer vattnet direkt vid tapptillfället och därmed eliminerar risken för legionellabakterier också.

Uppdaterad 2006-02-01