Värmeteknik Allmänt

Värmepumpar Allmänt

Solvärme Solfångare

Kort solfångarkurs

Om energi

Våra produkter

Sökhjälp på internet

HuvudsidanStig Larsson Systemutveckling.

Värmesystem
Nya produkter.


***
Jag
har ett råd till alla värmepumpägare som har frost i sina energibrunnar/gräsmattor, som inte bara återställer, utan också förbättrar brunnen/marken som energikälla. Men även de som inte har frostproblem har energivinst att hämta.
En energibrunn/markslinga kan faktiskt både tömmas och fyllas på med energi. Utnyttja sommarvärmen att (nästan) gratis fylla den med energi inför vintern. Även milda vinterdagar kan energi tillföras.

Så här går det till.


Värmepumpslingan i marken/brunnen kallas brineslinga.
Du lägger alltså en parallell slinga tillsammans med brineslingan. Denna bör ha stor diameter (20 - 25 mm) för att ge tillräcklig effekt. Cirkulationspumpen cirkulerar vätskan mellan markslingan och luftkonvektorn, medan fläkten blåser uteluften genom denna.
Båda startar när luften är varmare än marken runt slingan, vilket styrs av en vanlig differenstermostat (solvärmestyrning).
Detta kan även inträffa under vintern vid mildväder.
Slingan ska vara fylld med frostskyddad vätska.

Den här konstruktionen värmer marken mångdubbelt mer än naturlig solstrålning kan göra.
Dom ideer som brukar dyka upp ibland, att utnyttja överskott från solfångare till att värma marken runt brineslingan, tyder på att man inte har räknat på det energibehovet.

En normal solvärmeanläggning kan bestå av 10 m2 solfångare. Den kostar ca 50kkr
Den kan i gynnsamma fall ge 6 - 7000 kWh/år (om man använder hela kapaciteten till markvärme). Pga markförluster minskar detta betydligt.
Energivinsten för värmepumpen är bara en bråkdel av detta, den fungerar ju hyfsat även utan den här extra energipåspädningen.
Det blir en ganska dyr anläggning för en osäker vinst.

Om vi istället räknar på min föreslagna extraslinga. jag har inga priser, men gissar under 20kkr
Den kan värma marken så länge det är mer än +5 gr i uteluften, dvs ca 5 månader/år eller 3600 tim.
Om den kan ge bara 2 kW vid +5 gr, (med rätt dimensionering kan den det), är vi på samma nivå som solvärmeanläggningen, 7200 kWh. Med sommarvärmen (+20 gr) höjs effekten avsevärt, varför energivinsten kan bli mångdubbelt större.

En brineslinga som ligger grundare än 1 m kan dock kylas för mycket av vinterluften för att man ska få ut tillräcklig effekt av systemet.
Det finns risk för att man torkar ut marken runt slingan också (om det är en markslinga).
Planera därför att lägga slingan djupare än 1 m, och följ rekommenderad längd, gärna med tillägg av några tiotal meter, det lönar sig.

Även borrade brunnar ska vara tillräckligt djupa för att förhindra frost, det finns alltför många exempel på snålt tilltagna brineslingor och brunnar.

*** OBS ***
Det finns några värmepumpar som inte klarar högre brinetemperatur än +5°C.
Med den här tekniken kan brinetemperaturen bli 15° - 20°C under sommaren och hösten.
Fråga din leverantör innan du planerar den här installationen.
Fråga mig om du vill ha mer information.

Uppdaterad 2005-05-25