Värmeteknik Allmänt

Värmepumpar Allmänt

Solvärme Solfångare

Kort solfångarkurs

Om energi

Våra produkter

Sökhjälp på internet

HuvudsidanEnergihjulet Ny (gammal) marknad.Värmepumpar.
Har du funderingar på att investera i nytt värmesystem?
Här är ett alternativ för dig som har liten förbrukning,
eller har direkt-El.

LUFT/LUFT VÄRMEPUMP.

Det finns en typ av värmepumpar som av den fria marknaden har pressats ner till otroligt låga priser.
Det är sk. luft/luft-värmepumpar, eller Air Conditioners, A/C, eftersom dom dessutom kan kyla inneluften vid behov.
Jag tror att utvecklingen är den omvända.
Man tillverkar i stora serier, till tätbefolkade tropiska zoner, A/C burkar till låga priser, som med små modifieringar också kan värma luften, och dessutom innehåller effektiva luftfilter för bättre miljö.
Här i Sverige passar dom bäst i direktelvärmda hus med stora fria ytor, eller hus med små effektbehov.
Den billigaste jag sett kostar 4.500 kr + moms och tillbehör.

Dom täcker dock bara värmebehovet sommarhalvåret, och ger visst bidrag vinterhalvåret.
Eftersom dessa har en blygsam installationskostnad (enkel installation), blir det ändå en lönsam affär.
Dessa kan passa i hus utan vattenburet värmesystem, med stora öppna utrymmen (inga stängda dörrar mellan rummen), eftersom man har en luftkonvektor som blåser varm luft på ett valfritt ställe. Sedan måste värmen spridas genom konvektion och människors spring till övriga utrymmen i huset. Dom ger dock inget varmvatten, bara värme.

Värmefaktorn = COP verkningsgrad.
Värmepumpens effektivitet beräknas i dess värmefaktor, som är förhållandet mellan avgiven energimängd, och tillförd köpt energi, vanligen Elektrisk energi.
Luft/luft-värmepumparnas värmefaktor är beroende av uteluftens temperatur, och sänks med temperaturen. Nackdelen med dessa pumpar är att dom ger mindre energi när den behövs som mest, dvs på vintern.

Här i Sverige kan man däremot få tillbaka investeringen på ett par år eftersom vi har så lång kall säsong. Detta bör ge en avsevärd vinst på längre sikt. Speciellt med tanke på att vinterhalvåret kräver 2/3 av årets energiförbrukning.

En bra åtgärd är också att ta ventilationsluften från villan, och låta VP suga den genom förångaren. Då uppnås tre fördelar.
1. Man behöver inte köra frånluftsfläkten, om det finns någon.
2. Den utgående varma frånluftens energi tas tillvara, och förs in till huset igen, (via VP).
3. Avfrostningen av förångaren blir effektivare, och höjer värmefaktorn.
Om du är lite händig, kan du dra ventilationen själv, vilket sänker installationskostnaden.

Stig