Värmeteknik Allmänt

Värmepumpar Allmänt

Solvärme Solfångare

Kort solfångarkurs

Om energi

Våra produkter

Sökhjälp på internet

HuvudsidanEnergihjulet Ny (gammal) marknad.Värmepumpar.
Har du funderingar på att investera i nytt värmesystem?
Här är ett alternativ för dig som har liten förbrukning,
och ett välutbyggt ventilationssystem.

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP

Frånluftsvärmepumpen, som vanligen är en luft/vätsketyp, är ett specialfall av värmepump, därför att man hämtar ingen energi ur ett stort förråd, som alla andra värmepumpar.
Man tar helt enkelt tillvara den energi som finns i ventilationssystemets frånluft, och för in denna energi till villans värmesystem igen.
Dom brukar konstrueras för att också ge varmvatten, vilket kan motivera att välja denna typ, eftersom förbrukningen av varmvatten är lika stor året runt.

Systemet är mycket effektivt på sommaren, när uteluften är varm, och inkommande friskluft redan är uppvärmd.
Det är också det mest effektiva sättet att tillvarata frånluftsenergin.
På vintern fungerar det dock i princip som direkt-El med stängd ventilation, dvs det levererar inte mer energi än vad som förbrukas i ventilationen + den El-förbrukning som kompressorn tar.

Att det ändå är ekonomiskt i en modern villa har jag själv erfarit, sedan min son bott i en 2-familjs villa, byggd 1995, och utrustad med frånluft värmepump. Här inverkade den gemensamma väggen positivt med ca 1/6 minskat värmebehov.

Ju mer isoleringen förbättras i ett hus, desto större andel av den totala energiförbrukningen går till ventilation och varmvattenproduktion. Eftersom ventilationsenergin tas tillvara "mycket" effektivt, och varmvattenförbrukningen är lika stor året om, så blir den resterande uppvärmningsenergin förhållandevis liten.

Är du intresserad?
Email: info@energihjulet.se
eller ring 070-366 99 10 och fråga mig.

Stig