PERSONBILAR

Hur ska vi minska vårt slöseri av bränsle,
och hur ska vi driva våra bilar?


Till första sidan

Varför ska vi köra elbilar?.

Bränsleceller fungerar, men behöver batteri.

Lastbilar
Tesla.
Hur fungerar ett resevelverk?
Allmän information.
Hej

PERSONBILAR

Vad kan bilindustrin göra?

Ångdrift och El-drift var ganska populärt på tidigt 1900-tal, men konkurerades snabbt ut av bensin och diesel.

Inlägg 25 september 2015
Jag hade tänkt skriva om TESLA.
Det är en extrem El-bil vars batteri räcker till 40 mils körning.

Nu hamnar Volkswagen i blickpunkten, efter fusket.
Volkswagenfusket sätter fokus på problemen med bilmotorernas varierande belastning.

Man bygger bilar, som man kallar miljöbilar.
Men utsläppen minskar bara marginellt.
Det gäller inte bara Volkswagen, utan de flesta tillverkare.

För att höja verkningsgraden, dvs minska bränsleförbrukningen = koldioxidutsläppet (CO2), på bilarnas dieselmotorer har man
trimmat motorns alla delar så mycket som kunskaperna och ekonomin har tillåtit.
Det har lett till en högre förbränningstemperatur, vilket leder till mer kväveoxider (NOx).
När man dessutom släpper ut bilarna i trafik, visar det sig att utsäppen av NOx ökar oroväckande. CO2 ökar också men bara med bränsleförbrukningen.
Och där står de flesta tillverkare idag.
Flera tillverkare använder en teknik att dela kväveoxidmolekylen, som tyvärr ser ut att medföra en högre bränsleförbrukning i sig.

Men, förbränningsmotorer har alltid en viss bästa verkningsgrad vid en viss belastning och varvtal.
Genom att låsa motorn att alltid drivas på denna punkt, så tar man ut allt vad motorn kan ge, med mindre (NOx) och CO2.

Jag vill med detta sagt, inte att vi ska fortsätta förbränna fossila bränslen ohämmat, tvärtom har vi en möjlighet att snabbt ställa om till alternativa bränslen, utan att inverka på komforten vi har vant oss vid.
Jag tycker bara det är slöseri med resurser, det som bilindustrin gör idag.

Man tillverkar hybridbilar, som man kallar miljöbilar, som fortfarande har kvar hela paketet med,
En stor förbränningsmotor,
lamellkoppling,
växellåda,
differential,
drivknut.
Och kan drivas med både el och fossilt.
Detta passar bilar för långfärd, men bilarna blir mycket dyra.

Allt detta kan ersättas med en liten motordriven generator, typ reservelverk men med kompakt design.

Jag anser.

Man ska bygga El-bilar med en normalstor elektrisk motor, och ett litet batteri, som efter full laddning räcker till att köra max 50 km,
(batterier är dyra och har tveksam livslängd).
Batteriet ska kunna laddas under körning både av bromsenergi, medlutsenergi och av en liten effektiv El-generator/bränslecell,
som man installerar som en separat enhet i bilen. Denna utgör då en reserv när man missbedömt färdlängden,
eller vid enstaka längre färder.
Jag har själv kört El-bil och haft räckviddsångest.
Övrig tid laddas El-bilens batterier med ett Utomhus placerat vägguttag, tex motorvärmaruttag.

Det är ju ganska förkastligt att som vardagsbilist köpa, transportera och destruera en överkapacitet i batteri, när man
99% av körsträckan inte använder detta.

Detsamma gäller en onödigt stor, och dyr, bensinmotor med åtföljande koppling, växellåda,drivaxel, differential mm,
som i det läget inte kan drivas med konstant belastning och varvtal.
Den är för stor, samt direktkopplad till drivhjulen.
Det är just detta som orsakar att den släpper ut 5 ggr mer NOx i vardaglig drift, än vad testerna anger.
Tills vidare finns inga bränsleceller för kolväten att tillgå, för att driva El-motorn, så kolvmotor med generator får bli en tillfällig lösning.

För att klara sig i stadstrafik, behöver generatorn inte vara större än 2 - 3 kW (3 - 5 hästkrafter). Dvs, den behöver inte kosta mer än 5000 kr,
eller väga mer än 10 kg.

Notera att El-motorn kan vara lika stark som bilmotorer är idag, 100 - 300 hkr men det är batteriet som matar ut den erforderliga effekten.

Du har alltså en ren elbil som är lika stark och lika enkel att köra, som en bensinbil,
men dess miljö- klimatskada är knappt märkbar jämfört med en bensinbil.

Den lilla laddaren kan förmodligen få bilen att hänga med i stadstrafik, (om du glömt att ladda batteriet)
eftersom det blir stopp vid trafikljus och korsningar, där batteriet kan laddas upp.
Räcker det inte, behöver man ju bara köra lite långsammare, alt parkera en stund, tills batteriet fått tillräckligt med energi för att nå hemmet.

Den som kör land och rike runt, får hålla sig till sin bensinbil. Alternativt är de nya hybridbilarna Volvo, Volkswagen, BMW mfl ett val.

Inlägg 5 Mars 2016

Hur stor bensinmotor behövs för långfärder? mer om det här.

Med den ovan skissade hybriden bör användningen av kolväte som bränsle minska till någon procent av vad dagens bilar förbrukar.
Det gäller då personbilar som mest går i stadstrafik, och kan laddas med fossilfri El när den står parkerad.

Det ska alltså, i mitt tycke, vara en hybrid idag.

Inlägg 10 mars 2016
Här kommer just en sådan bil
Precis en sådan här bil är det jag vill se. BMWi3 med räckviddsförlängare.

Inlägg 1 Januari 2017

Varför förespråkar jag ett litet batteri?
En kWh bensin väger ca 1 hg. En kWh batteri väger 50 ggr mer, dvs 5 kg. Det är ändå den senaste utvecklade batteritekniken.
Man planerar för superchargers, snabbladdare med högre effekter än bilarnas motorer, vilket de nya litium-jon-batterierna tycks klara.
Den stora vikten finns ändå kvar i bilen, även när batteriet är tomt. Om batterier.

Notera att kör du mindre än 5 mil om dagen, behöver förbränningsmotorn aldrig starta, vilket innebär att du kör med ca 80% verkningsgrad, men den är nödvändig för att säkerställa att du når hemmet.
Alltså

Tills vi har en kommersiellt användbar Bränslecell, ska El-bilar vara hybrider.
Tänk er en stad, där alla personbilar är enl ovan, och kör 99% på el. Detta är möjligt idag, och med små kostnader.
Man kan stånga sig blodig på förbättringar av förbränningsmotorer, men kommer aldrig över 50% verkningsgrad.
Det beror på att man måste ha en syreförbränning, som hettar upp motorns alla delar, som i sin tur måste kylas av.

I min hybrid-bilsvärld
ska förbränningsmotorn enbart utgöra en katastrofreserv, som under färden kan starta, både för att driva bilen, (via El-motorn), och återladda batterierna,
för att sedan stoppa, och bilen åter drivas av ren El.

Normalfallet för de flesta svenska bilister är dock att ladda hemma under natten, och ev på jobbet under dagen.

Nya Toyota Prius maj 2016. Ett alternativ för långfärd.
Nu har Prius lärt av sina misstag, och producerat en ganska bra bil, enligt Aftonbladets reporter.
Här har vi en bil för långfärd, som inte är fossilfri, men utnyttjar bensinen effektivare än vanligt.
Under en övergångspriod fyller den ett behov.

11 juni 2016.
Regeringen har ingått avtal om energin. Det betyder troligen att 6 av nuvarande kärnkraftverk kan drivas så länge de behövs.
Det ger oss troligen ett fortsatt lågt elpris, med ett litet överskott, som vi kan sälja.
Jag är ingen fan av kärnkraft, men utan denna måste vi köpa dyr kolkraft vissa tider.
Det är den krassa sanningen.


Stig Larsson

Sundsvall

info@energihjulet.se

070-5269580 -- stigl538@gmail.com

060-126703


Författad 2011-01-07 reviderad 2014-01-30 rev 2015-02-12 Rev 2015-09-25 Rev 2015-12-02 Rev 2017-01-01