LASTBILAR


Till första sidan

Bygg järnvägarna på pelare.
Scania-Wabis har en intressant nyhet.
Första elvägen för lastbilar är igång.

Personbilar.
Tesla.
Hur fungerar ett resevelverk?
Allmän information.
Hej

LASTBILAR

Vad kan lastbilsindustrin göra?

Ska vi minska användningen av fossilt bränsle, gäller det att tillvarata alla möjligheter, och elektrisk energi är nästan det enda som är tillgängligt idag.
Lyckligtvis är möjligheterna mycket stora. Men utmaningen är exponentiellt växande, så det gäller att sätta spaden i jorden, (som bonden sa).

Några ord om kollektivtrafik bara.
Jag anser att järnvägsbanor skall byggas på pelare.
Läs mina argument här.
Fördelarna är uppenbara.

Bussarnas framtida system.
För bussar i stadstrafik finns redan perfekta lösningar. Dessa kan ju ladda vid hållplatser och / eller ändstationer.
Eldrivna bussar

Innovationerna som vill rädda världen.

Hybricon tillverkar 4-hjulsdrivna elbussar.

Fler elbussar i Umeå.

Lastbilarnas framtida system.

Lastbilarna ska köras långa sträckor, och med tung last.
En seriehybrid är den mest ekonomiska lösningen tills bättre bränsleceller finns på marknaden.
De kan drivas konstant av en mindre dieselelektrisk motor/generator under hela färden.
Batteriet, som är lagringsplats för bromsenergi och hjälp vid acceleration och backtagning, ska vara relativt litet och därmed billigt.
Den mindre motorn, som då kan arbeta vid optimala värden släpper ut betydligt mindre mängd CO2 (koldioxid).
Varför dieselmotor?
Lastbilar med bensinmotorer har alltid haft skyhög bränsleförbrukning, och alla tunga fordon har därför utrustats med dieseldrift på senare år.

Motorn/generatorn ska vara anpassad för att kunna hålla ett lastat ekipage på marschfart, där vägen inte lutar.
Vid acceleration och motlut hämtas hjälpenergi från El-batterierna,
vid inbromsning och frånlut laddas desamma.

Allt detta minskar CO2-utsläppet trots bättre dragförmåga. Varför?
Vid förbränning bildas CO2 ungefär dubbelt så mycket som bränslets vikt.
Vi använder en mindre motor, som använder mindre bränslemängd. Vi återanvänder bromsenergi och medlutsenergi.
Vi ser till att dieselmotorns verkningsgrad hålls konstant på en hög nivå, vilket möjliggörs med batterierna som lagringsplats för överskottsenergi.
Man kan också köra dessa i stadstrafik med dieselmotorn avstängd vissa känsliga vägsträckor, vilket kan förbättra luftkvaliteten även med lastbilar.

Inlägg 14 november 2015
Jag har sett i flera media, att NOx-utsläppen från en dieselmotor, vid körning i trafik, kan öka med hela 500%,
jämfört med tester under ideala förhållanden.
Skulle skillnaden begränsa sig till 100% skulle ändå potentialen vara enorm.
Glöm inte att CO2-utsläppet är direkt proportionell mot bränsleförbrukningen, och går inte att göra något åt tills vidare.
Det här är tänkt som en tillfällig lösning för att ge industrin tid till sin omställning.

Inlägg 28 maj 2016
En annan väg att gå, är att som Scania och Siemens gör, elektrifera vägen.
Med en kombination av dessa tekniker behöver inte hela vägsträckan elektrifieras.
Utbyggnaden av elvägar kan ske etappvis, och batterierna kan laddas när det finns tillgång till el över vägen.

Dom drivande El-motorerna kan nu dimensioneras efter summan av max ström ur batterierna + Elgeneratorns toppeffekt, vilket kan ge bättre dragförmåga och,
inte minst betydelsefullt, bättre väggrepp.

Man kan alltså ha en El-motor vid varje hjul, vilket ger avsevärt bättre väggrepp på vinterväg. Även släpets hjul kan ingå i drivsystemet.
Med en El-motor vid varje hjul,
och alla hjul är synkroniserade så att inget hjul spinner, eller låser sig, har man fått låsningsfria - spinnfria motorbromsar på köpet.
Trum/skivbromsar finns kvar ändå att nödbromsa med.

Denna lösning är mycket användbar i Canada och Alaska, men även här i vårt land, där det råder svåra vinterförhållanden och bergig terräng.

Därmed skulle hälften av alla vinterolyckor med lastbilar förmodligen aldrig inträffa.

Varje drivmotor kan då göras mindre, eftersom kraften fördelas på antalet motorer. Nå, dyrt tror ni? Nja tveksamt,
först och främst är lastbilar inte så känsliga för inköpskostnad, och det borde gå att masstillverka motorer till lägre pris,
och små motorer har lägre materialkostnad.
Min fråga är, varför har ingen tillverkare satsat på denna lösning ännu?

Ta detta exempel, som jag kan tänka mig är en lösning, som varken ger stora utvecklingskostnader, eller en dyr produkt.
Man kan använda sig av 3-fas 400V 50 Hz, vilket ger en uppsjö av billiga produkter.
Batteri och generator ger likspänning för enkelhetens skull, och omvandlas till 3-fas av en frekvensomvandlare.
Man kan då använda en std 3-fas elmotor tillsammans med en frekvensomvandlare till varje hjul. Kostnad några tusenlappar per hjul.
Det som återstår är att utveckla ett program till en dator, som styr hela anläggningen.

Inlägg 22 maj 2016
Idag har man löst tekniken, och har energieffektiva elmotorer och styrutrustning.

En diesel-Elektrisk drivlina enligt ovan uppväger mer än väl de extra omvandlingsförluster som uppkommer av systemet,
Förbränningsmotor - generator - batteri - Elmotor - drivhjul.
Jämfört med en traditionell drivlina,
Förbränningsmotor - koppling - växellåda - drivknutar - differential - drivhjul.


Stig Larsson

Sundsvall

info@energihjulet.se

070-5269580 -- stigl538@gmail.com

060-126703


Författad 2011-01-07 reviderad 2014-01-30 reviderad 2015-02-12 Reviderad 2015-12-20