IN MY MIND.
ON THE INTERNET.
NEWS ABOUT CLIMATE.


To front page
Electric car news
Energy news

-----------------

Gå vidare till frågan om klimatet.
Luftens innehåll av gaser och partiklar.

Hello friends


News about climat changes.
Maybe not news, but new info for me and maybe for you.

Year 2021
Is the climate really under threat? Or not?
What is the future?


Mina tankar och erfarenheter.

År 2015 -2020
Om klimatet.1. Vad ska vi göra, om vi är oroliga?

År 2020
Om klimatet.2. Vad ska vi göra, om vi är oroliga?

År 2020
Om klimatet.3. Vad ska vi göra, om vi är oroliga?

År 2017
Ett inlägg i klimatdebatten.

År 2016
En chockerande händelse för 56 miljoner år sedan.

År 2016
Ett inlägg i flyktingdebatten.


Stig Larsson

Sundsvall

info@energihjulet.se

070-5269580


Författad 2016-06-30