IN MY MIND.
FOUND ON THE INTERNET.
ABOUT ENERGY.


To front page
Electric car news
Climate news

pdf-files will do for a while

Windpower main page.

HELLO FRIENDS

News about energy.
May be not news, but new info for me and maybe for you

År 2021
Renewables will soon outperform fossil fuel.

My previous thoughts about energy.

År 2018
Peakoil och evolutionen.
År 2018
Men kris kan också inträffa av andra orsaker.
Om man inte är förberedd, eller sticker huvudet i sanden.

År 2019
Tänk vad siffror kan ställa till med.
År 2016
Världens elektricitet och världens energianvändning 2016.
Hur ska vi få tillgång till energi i framtiden?

År 2003
Mina tankar om energin år 2003.


Stig Larsson

Sundsvall

info@energihjulet.se

070-5269580


Edited 2021-01-30