IN MY MIND.
FOUND ON THE INTERNET.
ABOUT ELECTRIC CARS.


To front page
Energy news
Climate news

pdf-files will do for a while.

HELLO FRIENDS


NEWS ABOUT ELECTRIC CARS.

Maybe not news, but new info for me and maybe for you.

År 2021
Electric cars will hopefully be desireable soon.


My thouts and experiences.

Februari 2018
Varför bör vi byta till elbilar?

December 2017
Jag vill säga något om körning i halka.

Februari 2018
Borde vi inte ha en fungerande järnväg?.

Augusti 2016
Erfarenheter av bilbesiktning för dieselbilar.

Februari 2006
Erfarenheter av bilverkstäder.


Stig Larsson

Sundsvall

info@energihjulet.se

070-5269580


Författad 2016-06-30