KLIMATET.


Till första sidan

Klimatet & Energin igen..
Och tecknen börjar hopa sig..
Fakta? Om klimat och istider i historien.
Hur många människor kan leva här?

Fortsättning följer. Här en sida om metan.
Här lite info om Grönlands is.

KOLDIOXID. (CO2)


VAD ÄR DET ?

Vad gör det med klimatet?

2 syreatomer (O2) och en kolatom (C).

Inlägg 31 maj 2016
Jag vill med detta skrivande få svenska ingenjörer att öka forskningen om nya energiformer,
både tillverkning och användning av fossilfri energi.
Jag vill också informera om vad som händer i världen med energi och klimat.

Det jag kan bidra med på kort sikt, är mitt förslag att vi ska köra elbilar. Med räckviddsförlängare för den som önskar.
Själv vill jag, som pensionär, inte satsa det kapitalet just nu.
Sverige kan inte minska klimatpåverkan, eller ens minska CO2 i atmosfären. Vi är ett litet land, och vad vi gör drunknar i atmosfärhavet.
Men vi kan minska vår import av fossila bränslen. Denna import är en onödig kostnad, som belastar handelsbalansen.
Vi kan också få erfarenhet av en infrastruktur anpassad för fossilfri drift, mest eldrift.

Det skulle kunna ge en extra ekonomisk fördel för Sverige.
Vi har redan gjort skattesänkningar, och vi har ett rekordlågt El-pris, vilket jag tror har fått företag att flytta till Sverige.

Tyvärr har vi som privatpersoner ingen ekonomisk vinning av ett klimatvänligt leverne. Vi kan bara ge ett bidrag,
som ger våra söner och döttrar en säkrare framtid.

Det viktigaste är att få kontroll över klimatet, för just nu vet vi inget om vad som kommer att (hända / inte hända), eller varför.

Vad som än händer med klimatet, så behövs den här omställningen av naturliga orsaker, ( fossilt bränsle är ändligt ).
Det blir ingen domedag, livet anpassar sig på jorden, men det blir kanske stora omställningar i våra livsbetingelser.

Det här är min teori.
Vad gäller klimatet, så blir det förmodligen inga stora förändringar i Sverige. I varje fall kan vi leva utan stora katastrofer här.
Men jag börjar förstå att alla olika teorier beror på att egentligen ingen vet vad som kommer att hända, eller varför.
Det beror till största delen på att ingen vet vad som orsakat klimat i historisk tid.

Så,vi har redan fått en förändrad flora och fauna, med nya arter.
Som exempel har jag under mina 73 år aldrig sett en fästing, förrän de senaste åren.
Jag ska försöka skapa en vettig teori, som beaktar historiska händelser, såväl som nuvarande.
Det kanske är över min horisont, men vi får se.

Solens strålar.
I atmosfären släpper koldioxiden igenom solens strålar men minskar värmeutsläppet från jorden.
Ökad mängd koldioxid ökar därmed värmen något, men förklarar inte helt den uppmätta värmeökningen.
En fördubbling av mängden koldioxid från år 1880, med 280 ppm, borde ge en grads förhöjd temperatur.
När vi idag ser en grads temperaturhöjning av 40% mer CO2, stämmer det inte.

Inlägg 21 augusti 2016
Jag har läst en artikel av Spencer & Braswell,
med en ny analysmetod, som anger 0,6 gr förhöjd temperatur per fördubbling av CO2 i luften.
Men nu stämmer det ännu sämre. Jordens temperaturhöjning är större än den borde vara. Varför?

Inlägg 12 maj 2016
Men det är mer som inte stämmer.
Det är allmänt vedertaget, och noggrant beräknat, att utan växthusgaser i luften, varav koldioxid är en, skulle jorden vara genomfrusen,
med en medeltemperatur av -18C grader.
Det skulle heller inte finnas växter, som livnär sig på koldioxid. Och inget liv som vi känner det.

Science Magazine. Varför frös inte den tidiga jorden?
Jorden är helt tydligt upptinad, trots att solen var 30% svagare vid jordens tillblivelse.

Hur mycket koldioxid det bör finnas, har jag inte läst någonstans. Men det finns påståenden att med mindre än 150 ppm dör växterna.
Greenpeace fd chef.
Nu har det ju varit nedåt 180 ppm under glacialerna, men aldrig lägre.

Å andra sidan har jag läst att för mycket CO2 hindrar gräset att sprida sig, med allvarliga konsekvenser för livet.
Carbonbrief

Att fasa ut fossila bränslen är under alla omständigheter absolut nödvändigt.
Vi kan inte förnya dessa tillräckligt snabbt, därför tar dom slut förr eller senare.
Däremot är det inte klarlagt att vi måste minska CO2 från nuvarande mängd.
Men om vi behåller den är det troligt att världen får tampas med ett mycket nyckfullt väder. Även stora folkomflyttningar.
Speciellt i tropikerna och upp till vändkretsarna.

Men vi kommer väl att utveckla fusionskraften, frågar ni? För det första löser det bara en liten del av problemet, (elektrisk kraft).
Och vi är inte där än, och till dess kan vi inte bara sitta och se på vad som händer.

Jag anser att alla vi medborgare bör påverka våra makthavare allt vad vi kan, för att så snabbt som möjligt ställa om vår energiförsörjning till ett
fossilsvagt dito.

Jag vill säga några ord om klimatförnekarna. De som anser att IPCC har fel.
Ingen människa är säker på vad som kommer att hända, eller varför något skulle hända.
IPCC sammanställer data från publicerade forskare, och tyder detta som en klar indikation att jorden blir varmare, och att CO2 är den stora boven.
Så finns ett antal människor som helt eller delvis anser att allt som händer med klimatet, (om det händer), har helt okända orsaker.
Jag har läst några vetares argument, och ser man på var och ett, kan jag inte motsäga deras tolkningar, för det är oftast tolkningar av data.
Läs Lars Kamel tex.
Har också försökt tolka milankovich cykles, men får ingen logik ens för den sista miljonen år.
Milankovich från Wikipedia

Alla tycks ändå hålla med om den bild som visar temperatur och koldioxid som jag kopierat här nedtill. Den finns på många sidor på internet.
Klimatförnekarna använder olika metoder att förskjuta tidsaxeln, eller plattar till temperaturen.
Jag får dock inte ihop den med både markobserverad och med satteliter uppmätta temperaturökningen, utan att det till viss del stämmer med bilden.

När isarna smälter i Arktis, minskar reflexionen, (vattnet suger åt sig solstrålarna), då fångas mer energi in, i stället för att reflektera ut till rymden.
Men havet är en gigantisk kondensator, som gömmer denna energi för lång tid i havsbottnarna.
Snö och is reflekterar solstrålningen, det syns på solbadande människor, som blir fortare bruna.
Jag har själv mätt på snötäckta ängar med en pyrheliometer, och observerat mer solstrålning än 1100W/m2, vilket aldrig förekommer på andra ytor.
Ni kan själva se att vägrenarna är fulla av växtlighet, en effekt av bilarnas utsläpp av CO2.
Det finns alltså logik i att tro att växthusgaser påverkar klimatet.

Klimatfakta
Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig.
För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig.
En del av värmestrålningen (utstrålningen) bromsas av vattenånga, koldioxid och andra växthusgaser.

Källa. Wikipedia.

Koldioxidhalten i atmosfären 1960 till idag.

Diagrammet visar resultat av mätningar av koldioxid vid Manua Loa.
Den röda linjen visar antalet koldioxidmolekyler i torr luft i förhållande till samtliga molekyler.
När solen mest lyser på norra halvklotet ökar mängden för att sedan minska något när solen mest lyser på södra halvklotet.

Källa Klimatfakta.
Den genomsnittliga koncentrationen är idag ca 400 koldioxidmolekyler per miljon molekyler (ppm) i volym (eller 591 ppm i massa).
Den totala mängden koldioxid i atmosfären är 3,16×10E15 kg, dvs ca 3.000 gigaton.

Koncentrationen varierar säsongsvis och per region speciellt på marknivå. I städer är koncentrationen allmänt högre,
och inomhus kan den uppgå till 10 gånger den genomsnittliga koncentrationen. Koldioxidhalten har också uppskattats under en längre tid.
På Siple-stationen på Antarktis har man tagit upp en iskärna som visar att koldioxidhalten var tämligen konstant 280 ppm från år 1000 till 1750.

Nytillskottet av koldioxid.
Det är bara förbränningen av kol, olja, naturgas som ger atmosfären ett nytillskott av koldioxid.
Allt annat går bara runt mellan (kol, väte, syre, kväve -föreningar). Så har det dock inte varit i forntiden.

Nytillskottet år 2000 var ungefär 1% av atmosfärens totala mängd av koldioxid, dvs ca 30 gigaton.
Nyare uppgifter från Carbonbrief anger 2013 = 40,3 GT, och 2015 = 39,7 GT.
Carbonbrief. Bara fem år kvar.
Dessa utsläpp kommer att fortsätta så länge vi fortsätter att använda fossila bränslen.
Om de utsläppen begränsas till dagens nivå kommer koldioxiden i atmosfären till år 2100 ändå mer än fördubblas jämfört med idag.

Innan CO2 släpptes ut av mänsklig aktivitet, var klimtet beroende av naturens nycker.

Inlägg 2016-07-14
Av det jag läst, framgår en bild av att vulkanutbrott, asteroidnedfall, kontinenternas rörelser, bränder omfattande hela kontinenter,
överpopulation av vissa djurarter och växter mm, har bidragit till förändringar av atmosfärens innehåll, och därmed förändrat klimatet.

Men solens strålar har sakta ökat från jordens bildande, och var 30% svagare i början.
Därför har man frågat sig varför jorden inte varit genomfrusen redan från den tid dess yta kallnade såpass att flytande vatten kunde blidas.

Varför frös inte den tidiga jorden?

Den frågan är inte löst, men forskningen går på, och nya rön ger ledtrådar.
Fortsättning följer. Jag lär mig efterhand mer. Mer om metan i tundran och ishavet.

För femhundra miljoner år sedan, (när livet sparkade igång på allvar), innehöll atmosfären 20 gånger mer CO2 än idag = 8 000 ppm.

Under Jura i den mesozoiska eran, för ca 208-146 miljoner år sedan sjönk koloxiden till 4-5 gånger jämfört med idag.
Något måste ha inverkat på den kraftiga reduktionen av CO2 under de åren.
Jag har inte uppgift på koncentrationen av CO2 under denna tid, men den kan antas ha varit fallande under de 62 miljoner åren.
För 49 miljoner år sedan minskade koldioxiden ytterligare, och från 800 000 år har vi ju koll på läget.

Att CO2 minskade stämmer ju bra med att multnande växter och djur begravdes i jorden, och det är de fossila kolväten vi gräver upp idag.

Historien om koldioxid är en mer invecklad linje än många tycks ha klart för sig, även jag, så jag får återkomma när jag vet mer.
Om jorden inte hade växthusgaser i atmosfären, skulle den vara genomfrusen, vilket forskare anser att den faktiskt har varit vissa tider.
Nu står vi troligen inför det omvända. Jorden blir varmare.

Se denna bild för de senaste 800 000 åren.

Inlägg maj 2016
Efter lite forskande på internet tror jag mig förstå lite mer om klimatets svängningar, men mer vetenskaplig forskning behövs.

Anm. Den moderna människan (homo sapiens) började spridas för ca 200 000 år sedan.
För ca 100 000 år sedan klev de första moderna människorna ut ur Afrika.
Man vet dock att andra människosläkten redan spridit sig över jorden tidigare.

Diagrammet ovan visar resultat av upptagna borrkärnor i Antarktis.

IPCC skriver i AR5 att koncentrationen av CO2 är högre än de varit under de senaste 800.000 åren.
CO2 har ökat med 40% sedan förindustriell tid främst pga utsläpp från fossil förbränning och i andra hand genom utsläpp från markanvändning.
Haven har absorberat omkring 30% av den antropogena (av människan orsakade) koldioxiden vilket lett till en försurning.

Som syns ovan är påverkan av CO2 till temperaturhöjningen inte helt lätt att fastställa.

Utdrag ur Wikipedia.

Koldioxidsänkor.
Skogen.
Världens skogar spelar en avgörande roll i det globala klimatsystemet, men utjämnas när avverkad skog växer åter.

Skogen binder koldioxid när den växer och fungerar som en så kallad ”sänka” för koldioxid i atmosfären.
Därför påverkar det också klimatet när världens skogsarealer minskar, alltså när skogtäckt mark odlas som åkermark, betesmark eller annan markanvändning.
När skog huggs ner snabbare än den hinner växa upp blir effekten att halten av koldioxid ökar i atmosfären.
Olika uppskattningar pekar på att mellan 10 och 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser globalt går att hänföra till avskogning.

Världens vidsträckta hav och tropiska regnskogar är effektiva att binda stora mängder koldioxid,
och de kan därmed mildra växthuseffekten.
Uppvärmningen av haven sker också mycket långsamt, det handlar om stora volymer och enorma energimängder.
Men det har alltid funnits en felande länk – omkring en tredjedel av koldioxiden från förbränning av fossila bränslen har på något obegripligt sätt försvunnit.
Kanske finns åtminstone en del av svaret att finna i världens öknar. Vad det betyder vet jag inte, mer än att ökenbottnarna inte består av vanlig sand.
Öknarna har varit grunda hav, och sanden är rester av kalkskal från fossila djur med kalkskal.

Kolcykeln.
Mänsklig aktivitet anses avge ca 30 gigaton per år främst genom förbränning av kol, olja, gas och annat fossilt material.
Här ska tilläggas att jag inte får ihop summan 30 Gigaton tillförd koldioxid per år, en summa jag sett på ett antal oberoende platser på internet.
När jag räknar på de kolväten vi förbränner får jag ca 20 Gigaton minimum, men jag är bara en lekman, utan ingående kunskaper.

Koldioxid ingår i kolets livscykel.
Tack vare landväxternas fotosyntes upptas ca 123 gigaton per år, men multnande landväxter avger samtidigt ca 120 gigaton per år.
Växter i haven tar upp ca 92 gigaton och avger ca 90 gigaton.

Min anmärkning.
Den här källan är osäker, men jag tänker söka fler källor. Jag önskar veta mer om hur stort tillskott av CO2 både människor, djur och insekter tillför,
inte bara människor.

Antagligen är djurens tillskott av CO2 och metan försumbart jämfört med mäniskans.
Betänk alla transporter, kraftverk, husuppvämning och kylning, tillverkningsindustrier, ris och vetefält förutom oss själva, 6 miljarder individer.
Vilket innebär att köttkonsumtion också är försumbar i sammanhanget.

Jag har heller inte hittat någon redovisning om vulkaner, som också tillför olika gaser, bla CO2.
Den smältande tundran, samt smältande glaciärer, som tillför metan, har också en effekt. Hur mycket?
Det fanns 2010 1,7 ppm metan i atmosfären.
Om det ökar till bara 13 ppm, motsvarar det en fördubbling av CO2 eftersom det räknas 30 - 35 ggr starkare.

Inlägg 10 september 2016
Det här är bara mina egna tankar, när jag försöker logiskt förklara de fakta om medeltemperaturens svängningar på planeten som uppmätts.
Ny forskning anger att metan PÅVERKAR ATMOSFÄREN 86 ggr MER ÄN KOLDIOXID, räknat på 20 års tid.
Det betyder att 1,7 ppm metan ger ett tillskott på 146 ppm till de 400 CO2 = 546 ppm.
Det räcker dock inte för att förklara den nuvarande temperaturökningen.
Vi borde ha sammantagna växthusgaser motsvarande 900 ppm CO2, för att motsvara 1 grads förhöjd temperatur.
Var vi ska hitta dessa är jag inte klar över.

Förnyelsebart kol återfinns huvudsakligen i:
atmosfären, i form av koldioxid
hydrosfären (hav, sjöar och åar), i form av koldioxid, kolsyra och kolsyrasalter.
Jag tillägger metanhydrater, som finns nära polerna, och djupare än 300m.

biosfären (organismer och mull), i form av fotosyntetiserade kolföreningar
I jordskorpan finns dessutom fossilt kol och kolföreningar i form av fossila bränslen och kalciumkarbonat (kalksten, krita, marmor, m.m.)
De förnyas så långsamt att de anses som icke-förnyelsebara.
Förutom detta är de metaller och mineraler vi gräver upp, inte heller förnyelsebara, eller oändliga, vilket gör att viss försiktighet borde vidtas.

Här kan ni läsa en pdf från NOAA som redogör för solens inverkan på vårt väder.
Den är översatt av mig, men ni kan också läsa den på orginalspråket, engelska.

Kopierat från NOAA 18 dec 2015.

Här orginalsidan från NOAA

Bilden nedan visar nuvarande anomalier, temperaturskillnader från år 1880, på jorden. Lite kallare i Antarktis, och mycket varmare i Arktis

Fortsättning följer. Jag lär mig efterhand mer. Just nu bör vi noga följa hur fort metan smälter fram i tundran och ishavet.

Jag har samlat alla mina relevanta sökningar i en pdf här.

NASA maps och temperatur.

Inlägg 31 maj 2016
Det här är orsaken att ha noggrann koll på metanutsläppen i norr. Speciellt Alaska, Canada, Grönland och Sibirien, men också norra ishavet.
När havet blir varmare, och det värms långsamt, riskerar vi en snabb ökning av metanutsläpp, åtföljd av en jättesunami
som spolar bort liv och byggnader längs världens kuster.
Detta hände vid norska kontinentalsockeln för 7000 år sedan.
Se, Detta. Det här låter domedag, men kan vi stoppa CO2-utsläppen snabbt, kan vi förhindra ovan beskrivna scenario.

Grönlands istäcke är en invecklad historia. Man har borrat och spårat med radar, och fått fram sensationella data.
Här lite info om Grönlands is.

Man kan se det uppenbara. Livet på jorden kommer att bevaras miljoner, kanske miljarder år framåt, oberoende av kommande katastrofer.
Men vår (människans) överlevnad är mer osäker.
Ska vi vara säkra på överlevnad, måste befolkningen minskas, men jag tror inte det är möjligt.

Jag ska göra ett försök att förklara..


Stig Larsson

Sundsvall

info@energihjulet.se

070-5269580 -- stigl538@gmail.com

060-126703


Författad 2015-12-20 rev 2016-03-17 rev 2016-05-31