År 2020.


HUR BLIR FRAMTIDEN?


Hur tror jag?

Jag är ingen expert, jag ser bara ur ett helhetsperspektiv, vad jag tror kommer att hända, av det jag kan, ser, hör och läser.


Hur mår jorden?

Den mår förmodligen ganska bra.

Förutsättningar för liv är troligen de bästa som någonsin förekommit i historien.


Hur ser förutsättningarna ut idag?

Sorgligt nog, är även risken att utplåna delar av livet mycket hög.

Växthusgaser, kemikalier, sopor, kriser, men mest av allt, den stora och ökande befolkningen utgör en växande fara.

Vi ska inte utesluta de naturliga riskerna, jordbävningar, supervulkaner, asteroider, solutbrott, mm.

Jag lägger dessa åtsidan, eftersom inget finns att göra åt dem.


Livet kommer mycket sannolikt att fortsätta trivas på vår planet, miljontals år till.

Vår gren på livets träd kan dock komma att brytas av.Växthusgaser, beroende på fossila bränslen, fortsätter att öka i jordens atmosfär och hav.

Varför?

Det finns inga alternativa drivmedel som räcker till just nu.

Förbränningen av fossila drivmedel fortsätter och ökar även idag.


Befolkningen ökar i ett rasande tempo.

Varför?

Vi har överlag fått bättre livsvillkor och sjukvård.

Det finns inga medel att dämpa befolkningsökningen.

Alla vill också ha en del av välfärden.

De flesta ser också ekonomin viktigare än en till synes omöjlig ekvation om vår livsmiljö.


Viljan att vara försiktig och förändra är nära nog obefintlig.

Varför?

Klimatet har inte försämrats tillräckligt, för att en majoritet ska inse att det är en så allvarlig kris, att man anser sig tvingad att göra något.


Vi har trott oss kunna allt vi behöver veta, för att ge människan en bra tillvaro.

Men! Vi blir konstant påminda om att så är inte fallet.

Tvärtom, vi vet knappt något om vår själsliga välfärd och biologiska symbios tex.Hur blir framtiden?

Jag tror inte på någon tippingpoint. Historien har haft långa tidsperioder med mycket högre temperatur, utan att det blivit någon tippingpoint.

Djur, som borde varit utdöda, lever fortfarande, vilket ger frågetecken hur det gått till.


Till de som förnekar koldioxidens inverkan på klimatet.

Vi vet tack vare noggranna mätningar, att jorden skulle ha en medeltemperatur av -18C grader, om planeten saknade växthusgaser. Nu har vi istället +15gr.

Solens strålar skulle inte kunna tina upp den. Det är växthusgaser som gjort livet möjligt.


Koldioxiden är en växthusgas och har påverkan. Men vi vet mindre om hur mycket.Hur blir det nu?

Jag läser oftare om stormar och översvämningar.

Det stämmer med min tro, att när det blir varmare, avdunstar mer vatten och ger mer regn.

Luften kan suga upp mer vatten, när den värms upp.

Men regnet faller inte jämnt över jordytan, utan koncentrerat och snabbt på vissa platser.

Jag har läst om flera hundra mm regn på ett par dagar, vilket är enormt.

Jämför: 1mm regn blir tusen liter på en vanlig villatomt (1000m2).Det blir också torka.

Men det blir mindre säsongsrelaterade vädersystem.

Jetströmmarna har fått spader och rör sig förvirrat runt klotet redan idag.

Därför kommer vissa platser att bli obeboeliga. Andra blir beboeliga.

Men. Odlingsbar mark kommer att krympa, vilket kan leda till matbrist.Det blir ingen katastrof för oss människor, enbart pga klimatet. Det klarar vi.

Men tillsammans med den (till stor del okända) symbios vi har till resten av biologin (och speciellt djuren), kan det bli vår slutliga död.

Eller så överlever några hundra, (som under vissa istider), men tappar all kunskap om tillverkning.


En intressant artikel i dagens Aftonbladet. Ingen vet ju hur det blir, men detta är en möjlig utveckling.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pLJ8Qo/har-dodar-varmen-oss-om-bara-50-arHur kan vi i Sverige klara oss?

https://www.carbonbrief.org/unep-1-5c-climate-target-slipping-out-of-reach

Ja, den planen är körd.


För att bevara, men också förbättra vår levnadsmiljö och villkor är en sak absolut ett måste.


Vi måste minska den fossila energianvändningen.


Om vi bränner all fossil energi som finns i jordskorpan, skapar vi det hothouse klimat som fanns för 300 miljoner år sedan. Inga isar, ingen vinter, katastrofal torka, enorma störtregn och orkaner. Men förmodligen också några platser med behagligt väder.


Vad händer, i närtid, om vi inte klarar 1,5gr målet?

Vad som händer inom 100 år är en annan fråga.

Det vi svenskar bör göra, är att se om vårt land och vår försörjning. Skapa ett cirkulärt samhälle med så lite export/import som möjligt.


Tillbaka