MIN ÅSIKT & INFORMATION

OM KLIMATET.


Till första sidan

Nyheter om fake news.

Lite om mina tankar.MIN ÅSIKT & INFORMATION

OM KLIMATET.


Januari 2020

Frågan om klimatet har kommit på agendan till slut.


Jag förstår att fler människor blir oroliga av att höra om, eller drabbas av väderkatastrofer.

Fler vill engagera sig, hjälpa till, aktivt ändra sin vardag, till vad jag uppfattar som en panik.

Många har ideer om hur man ska agera.

Inlägg 2021

Jag läser lite debatter.

De handlar alltför ofta om att förändra biologin.

Åsikterna har också stor spännvidd.

Skog är bra, nej skog är dåligt. Kor är bra, nej dåligt, osv.

Man påstår att biologiska drivmedel är dåligt.

Nej, vi måste under en övergångsperiod använda alla medel vi kan,

för att mildra effekter av och minska användningen av fossila drivmedel.

Vad är rätt och vad är fel?

Att stoppa förbränningen av kolväten är dock inte fel.

Varför inte lägga krutet på det som vi vet är rätt?

Varför tycker jag det?


Vad ska vi göra i klimatpaniken?

Risken för klimatförändringar är ju uppenbar. Eller är den?

Är koldioxid den stora boven? Eller bara en påverkande del?

På senare tid har jag börjat tveka. Varför smälter glaciärer? Varför får vi mildare vintrar?

Varför värms atmosfär och världshav?

Spelar det någon roll?

Vakna upp. Sätt på er säkerhetsbältet!

Förbered er på att leva i en förändrad värld.


Jag vet lika lite som ni, hur den världen kommer att se ut, men jag kan räkna ut några möjliga teorier.
Det som redan sker, är en avsmältning av Himalajas glaciärer. När dom är tömda, får Kina och Indien torra floder.
Det enda vatten dom får, blir av de årliga monsunregnen. Om nu inte också de förändras.
Det påverkar många människor, men det är inte allt som kommer att förändras på jorden.
Ett nyckfullare vädersystem kan få allvarliga följder för de flesta.
Vad gör dom då? Jo, dom flyttar till mer beboeliga områden. Kanske vårt land. De är då så många att dom inte kan stoppas.
Vi blir överbefolkade många gånger om.

Inse att CO2 ökar med 2 – 3 ppm / år, för lång tid framåt.

Samhällena på jorden är totalt inlåsta i användning av kol, olja och gas.

Det orsakar stora koldioxidutsläpp i luft och vatten. Det kan bli kvar tusentals år framåt.


Jag vill inte ge er en hypotes om domedag. Det blir det inte. Men jag vill få er att inse att vi inte kan vänta på bättre tider.

Vi måste göra något nu.

Men farorna är många fler, bla fler växthusgaser.
Det är mycket troligt att andra gaser redan nu har påverkat den temperaturökning vi ser.

Är den exakta orsaken viktig? Nej, förändringen är uppenbar och måste hanteras.

Koldioxid är en växthusgas och den har störst koncentration näst vattenånga.


Men vattenångan spärrar både inkommande solstrålar och utgående värmestrålar.
Det gör den mycket svår att klassa, (värmande eller kylande)..
Hur ska vi stoppa ökningen, minska mängden och balansera luftens innehåll av koldioxid?

Det finns enligt mig bara ett sätt att backa, kompensera, neutralisera eller minska den förändring som sker i världen

Det är att minska den fart vi borrar och gräver upp de fossila kolvätena, kol, olja och gas.

Dessa behövs också för våra ättlingar.


Sedan har vi ett miljöproblem.

Det måste, även det, tas om hand.

Olika gifter i luft, land och hav innebär en risk för livet.


Det största problemet är ändå befolkningen och dess ökning.

Den är inte behandlingsbar på kort sikt.

Svenska Dagbladet.

Titta på kurvan. En hälsosam jord borde enligt mig innehålla ca en miljard människor. Vi är tio ggr för många idag.

En intressant tanke.

Hur skulle befolkningen i Sverige se ut utan kriget i Syrien?

Forskning.se Hur skulle-befolkningsutvecklingen-varit-utan-kriget-i-syrien

interestingengineering Bill Gates förutspådde en pandemi redan år 2015

Euronews Bill Gates. Han förespråkar också nollemmission

"Du säger i din bok att vi idag stå på samma nivå, om klimatfrågan, som vi för flera år sedan gjorde om pandemier.
Vi tror vi är förberedda, men vi har inte en aning". Frågar Jeremy Wilks.
Han ser också att det finns många växthusgaser.

Han spår också nästa stora katastrof i världen. Antingen en ny pandemi, eller så byter terroristerna sprängmedel mot biologiska medel.
Men jag vet att biologiska och kemiska medel har en nackdel. De är svåra att styra och svåra att sprida.
Såvida det inte sker spontant, som med Covid-19.

Sanningen är nog den, att förutom att bilda opinion, har ingen en aning om hur man ska göra,

för att få till stånd en uppgörelse, som gäller hela världen och kan tillfälligt rädda klimatet.

Västvärlden kan ju knappast banna Afrika och fjärran östern för sina behov av kolkraft och bilar, som vi i väst slösat med så länge.Ska vi behandla symptomen, eller ska vi bota sjukdomen?

Det enda rätta, är att sluta borra eller gräva upp de fossila kolvätena, kol, olja och gas.

De går inte att undvara helt, men att bränna upp de utmärkta råvarorna är helt vansinnigt.Vi som är konsumenter kan bidra om vi vill. Det är faktiskt vi som avgör hur det ska bli.

Det innebär:

Sluta eller åtminstone minska ert köpande av bensin, diesel, plaster, brännolja.

Minska transporter av förnödenheter och liv.


Det innebär:

Minska importerade varor. Köp svenskproducerat. Men kolla hur det är tillverkat.

Ett skrämmande exempel:

Fisk fångas i Sverige, rensas i Kina och säljs i svenska butiker.

Liknande behandling av varor är mycket vanligt överallt i världen.

Även inom Sveriges gränser. Se ex:

Ett par exempel på vansinnet.

Expressen Skulle till Borlänge, åkte via Köpenhamn


Expressen Skickas till Kina och tillbaks.


Interestingengineering Bitcoin är en energislukare. Jämförbar med Norge!


Man bör nog vara försiktig med att ha datorerna hemma påslagna. De skulle kunna användas till BitCoin mining.
Då kommer elräkningen på er.

Det finns nog flera liknande exempel, som borde förbjudas. Hur i helvete kan det tillåtas idag?

Minska persontransporter.

Tex: Möten kan ske via internet.


Sortera sopor så bra det går.

Återanvänd sånt som går att restaurera.

Med detta i tankarna, är det möjligt för var och en, att själv räkna ut hur vi ska leva sundare.Det finns ingen möjlighet att helt avstå från fossila energier, men en drastisk minskning är möjlig med rätt strategi.

Vi måste förbereda oss att vi kommer att få en klimatförändring. Den måste vi lära oss att leva med.

Redan att förändra tanken, är en bra början.


Tänk aldrig:

Jag gör så lite skada att det inte märks i det hela.

Därför att:

Det är det lilla, som görs av många, som blir märkbart.

Tänk istället:

Även det lilla jag påverkar, kan jag ändra på.När det gäller världen i övrigt, blir det svårt att förändra vårt sätt att leva.

Vi har anammat devisen ”just in time” så till den grad att en vara kan färdas från Sverige till Kina, förädlas, tillbaks, och sedan säljas här.

Onödiga transporter borde begränsas.Författad 2021-2-20