Stig Larsson kursledare.

Att bygga solfångare.
Cirkelstudie
i Medborgarskolans regi.

ERFARENHETER FRÅN LARTEC INSTALLERADE VÄRMESYSTEM

Jag har ingen statistik på våra kunder, men har talat med en del, och ska återge deras uppfattningar.

Eftersom alla hus är olika, är det svårt att göra en bra statistik, men min personliga åsikt är att dom bra installationerna har alla en brant solfångarlutning (mer än 45 gr). Förvånande nog har även öst/västliga orienteringar fått hyfsat resultat.

Dom dåliga installationerna har inte den gemensamma nämnaren, utan orsakerna har varit flera, och olika. Mest har det varit slarv i invägning eller inmontering/injustering. Men några har vi inte kunnat bättra på tillfredsställande, pga för låg solfångarlutning, för stor ackumulator, eller ett seriekopplat radiatorsystem.

En kund med 17m2 solfångare, medel (45 gr) lutning, orientering mot syd, två större gamla hus med kulvert, lågt på södersluttning med fri sikt, ombyggd oljetank 3000 L som också är värmecentral. Utbytt oljepanna. Värmepump värmer övre tredjedelen, solfångaren resten. Detta gör att solvärmen här används som ett förvämningssystem, vilket ökar solvärmeutbytet. Besparing enl kund 1000 kr/mån efter att amorteringar och räntor är betalda. Ackumulatorvolym/Solfångaryta = 118 L/m2.

En kund med 17m2 solfångare, brant (60 gr) lutning, orientering mot syd, stor villa med platt tak, lågt berg i söder, ombyggd oljetank 3000 L som också är värmecentral. Utbytt oljepanna. Värmepump värmer övre tredjedelen, solfångaren resten. Besparing, vet ej, men jämfört med grannen, som har liknande hus och installation, men utan solfångare, har han markant lägre förbrukning. Så bra att grannen inte vill tro honom. Ackumulatorvolym/Solfångaryta = 118 L/m2.

En kund med 12m2 solfångare, brant (60 gr) lutning, orientering mot syd, huset placerat på norra sidan av en platt åker med fri sikt, ny vedpanna, 1500 L ack.
Enkel installation med utanpåliggande värmeväxlare mot tanken, som också är värmecentral. Besparing enl kund 8 - 10 m3 ved, motsv ca 6000 kWh/år. Detta betyder 500 kWh/m2 och år i besparing. Ackumulatorvolym/Solfångaryta = 125 L/m2.


En kund med 15 m2 solfångare, låg (28 gr) lutning, orient 20 gr sydväst, ca 30m rörledning, Solpanna 500 + 2 x 500 L, Värmepump. Nytt hus, varför besparing inte går att få, men har stora rörförluster (ca 7 C gr).
Ackumulatorvolym/Solfångaryta = 100 L/m2.

En kund med 12 m2 solfångare, brant (60 gr) lutning, orient 85 gr sydost, huset placerat högt på västersluttning med fri sikt, Solpanna 500 L, med el-patron. Utbytt gammal oljepanna. Kunden har ingen statistik, men är så nöjd att han ångrar att han inte köpte tidigare. Ackumulatorvolym/Solfångaryta = 42 L/m2.

En kund med 8 m2 solfångare, liten (20 gr) lutning, 20 gr sydväst, huset placerat på södersluttning med fri sikt, gammal kombipanna, 1000 L ack.
Enkel installation med utanpåliggande VVX mot tank, panna som värmecentral. Missnöjd kund för att tanken aldrig blev tillräckligt varm. Låg besparing. Ackumulatorvolym/Solfångaryta = 125 L/m2.
Utökning till 12 m2 solfångare, samt installation av reflektor gav lite bättre resultat. Efter utökning: Ackumulatorvolym/Solfångaryta = 80 L/m2.

Om ni har intresse av att tala med någon, kan ni få adress och telefon nr.

SLUTSATS.
Gäller lika för alla solfångare utom solföljare.
Orientering (riktning) så nära söder som möjligt.
Skuggning så lite som möjligt (fri sikt).
Man bör ha brant lutning, (mer än 45 gr) på solfångaren här i Sverige.
Man bör ha max 125 L/m2 tankvolym.
Att förvärma varmvattnet ger utbyte hela året, och ska eftersträvas i alla anläggningar.
Man ska ha ett parallellkopplat radiatorsystem, gärna med överdimensionerade radiatorer, vilket sänker temperaturbehovet, och höjer solvärmeutbytet.
Ett välplanerat vattenburet golvärmesystem är ännu bättre.
Man ska ha så korta rörledningar som möjligt mellan solfångare och tank. Alternativt monterar man en primärtank enligt Energihjulets system.

Om du vill krama ur mesta möjliga besparing, kan jag hjälpa dig med ditt hus speciella möjligheter, (eller hinder).Uppdaterad 2003-03-07