Stig Larsson kursledare.

Att bygga solfångare.
Cirkelstudie
i Medborgarskolans regi.

HUR MYCKET KAN SOLVÄRME BIDRA TILL HUSUPPVÄRMNINGEN?
Solvärme dras ju med lagringsproblem. I små vätskelager, för villor, kan man inte lagra solvärme mer än några timmar, eller i bästa fall dagar. Detta gör att breddgraden vi bor på, avgör hur mycket solvärmen kan bidra med till vårt värmebehov.
Man kan få ett jämnare solenergiintag, dvs mer solenergi på vintern, ju närmare ekvatorn man bor.
Solhöjden varierar +/- 23,5 grader mellan sommar och vinter överallt på jorden, men medelhöjden ökar mot ekvatorn. Med högre solhöjd får man solenergin jämnare fördelad över året.
För platser norr om ekvatorn gäller följande...
Solens högsta position kl 12.00 den 20 juni (sommarsolståndet), är beroende av platsens breddgrad.
Formeln är.. 90 gr - breddgraden + 23.5 gr (jordaxelns lutning mot solen) = max solhöjd.

För vintersolståndet (20 December) gäller.. 90 gr - breddgraden - 23.5 gr


Ur hela jordens perspektiv, får vi mest solenergi vid ekvatorn, och minst vid polerna.
Med vårt värmebehov förhåller det sig tvärtom.


Om vi bor i norr, får vi mycket sol på sommaren, den går nästan runt horisonten, men solen står relativt lågt, vilket gör att vi bara kan utnyttja dom 12 timmar solen befinner sig framför solfångaren. På vintern begränsas soltimmarna pga få timmar dagsljus.

Några FAQ ("frequently asked questions", eller "återkommande frågor" )

GLÖM INTE DEN PASSIVA SOLFÅNGAREN "HUSET"
Nu är den passiva instrålningen via fönster en betydande tillgång, speciellt om man utformar huset på ett bra sätt.
Nya fönster med U-värden ner mot 1,2 och ett värmereflekterande skikt ger faktiskt ett värmenetto om det är riktat mot syd, sydväst eller sydost.
I norr, no och nv är det fortfarande ett minus och öst-väst neutralt. För att dra nytta av energinettot under natten, bör man ha en stor energilagrande massa inne i huset, dvs en tjock tegelvägg eller liknande.

HUVUDREGLER:
När man ska utforma ett solvärmesystem, finns det egentligen bara två regler som man ska hålla sig till.
1. Eftersom solenergin är begränsad till soliga dagar, gäller det att fånga in så mycket som möjligt, lagra och hindra den att smita ifrån oss i form av värmeförluster.

2. Eftersom värmeförluster är temperaturberoende, gäller det att både isolera väl, och hålla arbetstemperaturen på så låg nivå som möjligt.Värmeförluster är också ytberoende, vilket leder oss att utforma solvärmesystem med så små dimensioner som möjligt. Detta betyder också att man inte ska överdimensionera någon del i systemet, för det är inte ekonomiskt försvarbart, och värmeförlusterna stiger omedelbart.

När det gäller kostnad för solenergi, försöker man omvandla till pris per kWh energi, men detta förutsätter en begränsad livslängd, så jag talar istället om när investeringen är återbetald, vilket vanligen för solvärme är tio till femton år. Livslängden brukar beräknas till ca 30 år, men den tekniska livslängden är förmodligen mycket mer, vilket innebär att man på lång sikt kommer att tjäna på investeringen, men samtidigt är det ju svårt att sia om framtid på längre sikt.

Att installera solvärme innebär också att man börjar tänka på sin energiförbrukning, och bli intresserad av att spara på den. Då blir besparingen mer märkbar.

Uppdaterad 2003-03-07