Stig Larsson kursledare.

Att bygga solfångare.
Medborgarskolans kursverksamhet.

VAD FINNS DET FÖR SOLFÅNGARE PÅ MARKNADEN?
Här är en grov lista på utbudet.


Här är alla som har genomgått Sveriges Provnings och forskningsinstitut = SP tester.
SP P-märkta solfångare


Här finns flera leverantörer, samt mycket annat av intresse för husägaren.
LANTBRUKSNET


Miljökonsult. Solfångare och styrningar.


BORÖ ackumulatortankar och solfångare.


Här är en ny aktör på marknaden.
SOLARUS, en variant av semikoncentrerande solfångare som ser lovande ut.


Här finns styrningar för solföljare.
TRAXLE solföljare, Checkien


Dom vanligaste solfångarna (plana) ger ca 400 kWh/m2 och år, och kostar omkring 2500 kr/m2 inkl moms.
Svenska Solgruppen har en byggsats för ca 1500 kr/m2
Vaccumsolfångare ger ca 500 kWh/m2 och kostar ca 5000 kr/m2.
Det har kommit ut två nya semikoncentrerande typer, MARECO och BORÖ. Dessa ger ca 300 kWh/m2 och år och kostar 1000 - 2000 kr/m2.
Det senaste jag hört om dessa är att efter en omkonstruktion ger MARECO 380 kWh/m2 och år, vilket är i klass med plana solfångare.
En ny typ.. SOLARUS är en smäckrare design än MARECO och är bättre anpassad för maximalt utbyte på vinterhalvåret.
KONCENTRERANDE(REFLEKTOR,REFRAKTOR)SOLFÖLJANDE SOLFÅNGARE.
solföljare har stora problem att klara klimatet utomhus, (motorer och kugghjul rostar, fryser och kärvar) är svåra att integrera i miljön mm, så dom har liten spridning, och kanske för dåliga förutsättningar för villabruk. Reflektorytor har också en förlustfaktor på ca 20%.
Fördelen med solföljare är att man hela tiden vänder bredsidan mot solen, vilket både förlänger tiden och höjer effekten på energiintaget.
Fördelen med koncentrerande solfångare är att förlustfaktorn minskar radikalt, så att dom ibland är nere på samma nivå som evakuerade glasrör, men till en bråkdel av priset.

SEMIKONCENTRERANDE (FAST MONTERADE) SOLFÅNGARE.
MAREKO, BORÖ och SOLARUS, dom semikoncentrerande, fast monterade solfångare som nyligen utvecklats, har haft en nackdel i reflektorns förlustfaktor. Se bilderna nedan.
Jag har läst att 3M har utvecklat en reflektoryta (spegel) i plast, som reflekterar 99% av infallande ljus. Om detta kan användas till reflekterande solfångare, kommer dessa att definitivt kunna konkurrera i verkningsgrad med plana solfångare, och då ska man komma ihåg att priset för plana solfångare är dubbelt så högt.


Jag har nyligen fått veta att man på vattenfall Utveckling har gjort framgångsrika försök med en större koncentrationsfaktor på sin MARECO, och smalare absorbator, vilket gett ett årsutbyte på ca 380 kWh/m2.
Detta är väl i klass med plana solfångare.
Både MARECO och BORÖ använder Sunstrip absorbator. MARECO. Tvärsnitt av konstruktionen. För att fungera bra även morron och kväll, ska den monteras i breda sektioner.

BORÖ. Denna liknar konventionella solfångare, men som ni ser täcks bara halva ytan av absorbatorplåtar. Dom solstrålar som smiter förbi, böjs av mot reflektorytan, och träffar absorbatorn från undersidan.

Idén att minska absorbatorytan har stor betydelse för solfångarens funktion, eftersom förlusterna härrör från den svårisolerade absorbatorn. Detta betyder att förlustfaktorn minskar, och MARECO har en förlustfaktor som är i klass med vaccumsolfångare. Verkningsgraden är något mindre, men priset är så mycket lägre att ekonomin blir konkurrenskraftig redan idag.

Uppdaterad 2003-03-25