Stig Larsson kursledare.

Att bygga solfångare.
Cirkelstudie
i Medborgarskolans regi.

ERFARENHETER FRÅN LARTEC OCH ANDRA INSTALLERADE VÄRMESYSTEM

Solfångare antas ju hålla för evigt, åtminstone hade jag den uppfattningen när jag började intressera mig för solenergi. Ju mer jag lärt mig, ju mer har jag förstått att det inte är en självklarhet, men också att det går att tillverka relativt långlivade solvärmesystem.

För att börja med LARTEC solfångaren, så testade vi olika material, och insåg att för oss var det enda säkra materialet till absorbatorn rostfri plåt SS2333 nickeldopat. Även kallat 18-8 stål. Därefter startade vi tillverkningen.

Efter ett par år fick vi returer av läckande solpaneler. Konstruktionen med en helt vattenfylld absorbator samt ett dränerande system orsakade utmattning i plåten när den deformerades över en viss gräns,

Med en testrigg lyckades vi så småningom lösa problemet, och nu är jag övertygad att dessa kommer att hålla tills aluminiumramarna vittrar sönder. Men det lär dröja, det är 2mm gods i dessa.

Efter att ha skrotat ett solfångarfält som varit i drift i 20 år, har jag insett att LARTEC har haft relativt små problem.

Sunstrip absorbator består av två aluminiumplåtar, som valsats ihop med ett kopparrör i mitten.

När vi provtryckte dessa till 30 Bar fick vi ibland bristningar invid plåtkanten. Se bilden:


Detta anser vi vara ett tillverkningsfel, valsfel, från fabriken, som vid den tiden låg i Kanada.

Ett annat problem var nötningsskador på grund av den stora längdutvidgningen ca 300mm från -10 C till +100 C grader. Detta berodde på byggmetoden med 60 m långa absorbatorer.

Ett problem som kanske orsakats av bristande skötsel är att inne i rören fanns en beläggning, som mest liknade plast, ofta 1mm tjock. En expert förklarade att detta ÄR plast, propylenglykol (som är det enda tillåtna frysskyddet fn) är råmaterial vid plasttillverkning.

Den mycket effektiva byggmetoden har gjort att temperaturen i solfångarna vid flödesstopp har överstigit 200 C gr. Denna temperatur har fått några lödningar att lossna, så att anslutningarna fallit isär, med läckage som följd.

I en solfångaranläggning kommer man normalt inte upp i mer än ca 180 C grader, samt striplängden är oftast inte mer än 3 m, så ovanstående problem, (frånsett glykolproblemen) finns bara i den här extrema anläggningen.

Glykolen skall bytas varannat år, för att man ska undvika frysskador samt beläggningar i rören.

För dränerande system finns bara ett problem, vattnet (det är rent vatten), dunstar och måste fyllas på ibland.

Uppdaterad 2004-07-11