MÄNNISKAN.
DET STÖRSTA HOTET MOT MÄNNISKAN.


Till första sidan

Vad ska vi ta oss till?
ÖVERBEFOLKNING.

VAD ÄR DET ?

HUR SKA VI FÅ EN MILJÖ, SOM FÅR BÅDE VI OCH DJUREN ATT TRIVAS?

Det finns några historier, (och filmer) om en jord, som är så smutsig, att den inte går att leva på.
Då börjar emigranter att resa ut i rymden.

Aftonbladet har en artikel idag, 10 aug -16 om detta.

Jag tror inte det är möjligt att emigrera till rymden, åtminstone inte förrän vi löst problemen med mörk materia och mörk energi.
Universum har några hemligheter som vi behöver lösa, innan vi kan bemästra rymdfärder.

Jag tror inte på någon dramatiskt nerskitad jord. Den renar sig själv. Men klimatet kan bli tufft för oss människor att överleva i.

Man ska se det som händer i ett större sammanhang.
Hur många människor klarar jorden att långsiktigt föda?
Vi är nu 6 miljarder människor. Finns det överhuvud taget en annan djurart större än 2 kg som har så många individer?

En minskad befolkning lättar på trycket till allt som gör vår miljö sämre.
Med nuvarande, och ökad befolkning belastas miljön oroväckande.

Mänskligheten har på några tusen år utrotat mer än hälften av antalet djurarter i världen.
Det är snabbare än någon massutrotning lyckats med tidigare i historien.
Om vi inte har djur, kommer vi heller inte att överleva, i den komplicerade symbios vi lever.

Det är dock en helt naturlig händelse i historiskt sammanhang. Se;
Fakta om naturen och rymden.
Av allt liv som funnits har 99,9% dött ut. Av nu levande flercelliga arter har nästan två miljoner hittills beskrivits.

Att minska befolkningen är på sikt lika viktigt som att bemästra koldioxidkoncentrationen i luften.
Den har inte på flera miljoner år överstigit 300 ppm, men har just passerat 400 ppm. Medeltemperaturen på jorden har också ökat med 1 grad sedan 1880-talet.
Var det leder vet vi inte, men vi har farhågor om det värsta.

Det största hotet mot djuren, är inte att vi handgripligen dödar dem, utan att vi sprider ut oss, och förstör deras livsrum,
eftersom djur är mindre anpassningsbara än oss.
????????

Alldeles rätt.
Vi har en formidabel förmåga att överleva, annars hade vi inte funnits här nu.
Våra mest nödvändiga djurarter, insekter, fiskar, fåglar, kräldjur och maskar, har också överlevt tidigare massutrotningar.
Men vi antas ha haft en mycket liten folkmängd under istiderna. Endast några tusen individer.
Detta har tidigare hjälpt djuren att överleva på skyddade platser.
Idag finns det få sådana platser.

Jag tror inte det går att minska befolkningen med andra sätt, än att alla människor får en dräglig tillvaro.

Med krig blir det dödande av folk, men födelsetalen skjuter i höjden, mer än dödandet.
Så har det iallafall sett ut i tidigare krigstider.
Jag får reservera mig för resultatet av ett atomkrig, för jag vet inte vart det leder.
Med svält är effekten densamma.
Med födelsekontroll kan man anta samma effekt, eftersom Kina ökade sin befolkning, trots detta.

I utvecklade samhällen däremot, sjunker födelsetalen, och även befolkningen, fast de blir äldre.

Hans Rosling har gett oss en mycket bra prediction om jordens kommande folkmängd. Den kommer att bli 9 miljarder.
Tråkigt nog är vi enligt min mening redan för många med 6 miljarder.

Det kommer alltså att ta tid, att minska jordens folkmängd.
Först måste vi fördela våra resurser till alla.
Sedan måste vi bli vänner, så inget land behöver reservsoldater i form av stor befolkning.
Sen måste vi komma överens om en lagom stor befolkning i varje land.
Det låter omöjligt, eller hur?

Men om vi inte lyckas, kommer vi nog att få se den där röda raden överst på sidan i fler historier. Och kanske i en desperat verklighet.

Allt som behandlar historiska mått och data, har en osäkerhetsfaktor, så forskare och andra, (jag?), kan vara ute med "vargen kommer" i vissa fall,
men jag tycker att man ska behandla vår fantastiska jord med stor försiktighet.


Stig Larsson

Sundsvall

info@energihjulet.se

070-5269580 -- stigl538@gmail.com

060-126703


Författad 2015-12-20 rev 2016-05-07