Stig Larsson kursledare.

Att bygga solfångare.
Cirkelstudie
i Medborgarskolans regi.

NÅGRA SVAR PÅ FRÅGOR SOM JAG HAR FÅTT.

HUR MYCKET KAN SOLVÄRME BIDRA TILL HUSUPPVÄRMNINGEN?

Här i Sverige gäller följande generellt:
Man säger att en tumregel är att man kan spara 25% av värmeförbrukningen, eller 50% av varmvattenförbrukningen i huset med en lagom dimensionerad anläggning.
Det svenska ordet "lagom", jag borde använt något av orden "anpassat", eller "ekonomiskt" istället.

Det går naturligtvis att dimensionera sin anläggning som man behagar.

Mina erfarenheter är att en mindre villa behöver 5 - 8 m2 solfångaryta, och en större villa 10 - 15 m2.
Men man kan gå utanför dessa ramar om man vill.
Förhållandet ackumulatorvolym / solfångaryta är mera viktigt att beräkna rätt.
Man bör hålla sig inom 50 lit - 125 lit ack-volym per m2 solf-yta.
Varför är det så?
Läs här om Ackumulatortankar

I många fall är det takets utrymme, redan installerat system, samt plånboken som blir avgörande.

KAN MAN GÖRA EN ENKEL DIMENSIONERING?

Ja, men det blir i de flesta fall bara en grov uppskattning av lämplig storlek på anläggningen. Se ovan.

Uppdaterad 2007-03-18, 2012-01-30
Bygga solfångare Solarus