Se också:
Allmänt.
Husisolering.
Ventilation och dragtätning.
Fönster.
Mögel och träsvamp.
Luftfuktighet.
Energisystem.
Till första sidan.ENERGISYSTEM.
Val av energisystem, dvs ditt
hus värme- och elektriskt system.

Ska du förnya ditt värmesystem?
Vilket energisystem ska du då välja?
Här är några av de energislag som finns att välja bland

Ved, Flis, Pellets, gas, kol, olja, Sol, El, egern vind- eller vatten-kraft eller Värmepump (= 30% El).

Elektrisk uppvärmning är enklast, billigaste installation och mest pålitlig, men har ganska dyr driftskostnad, och kommer troligen att bli mycket dyrare inom en snar framtid.

Globalt är det dessutom ett mycket ineffektivt sätt att värma med. Av inmatat bränsle, som är kol, gas eller olja får man bara ut 30% elektricitet. Det är bättre att värma med kolet direkt.

Miljöfrågan är dock inget stort problem när det gäller bränsleeldade kraftverk.
Sot, svavel, koloxid, kväveoxider mm kan man ta hand om till nära 100%. Koldioxiden, som är restprodukt i all biologisk förbränning med syre, har man redan nu börjat lagra i bergrum.
Därmed är miljöfrågan tillfälligt löst.

Kärnkraften är förståss ett alternativ, men har andra problem.

Det största gäller bränsletillgången. Med ett 50-tal nya verk under byggnad i världen, kommer den redan knappa tillgången av högvärdig råvara att skapa en kaotisk budgivning och huggsexa. Lågvärdig malm finns det gott om, men fördyrar produktionen avsevärt, och kanske till olönsamhet.

Det mindre problemet är som bekant förvaringen av avfallet.

Att välja energislag är verkligen inte lätt idag, för bränslen, tillgång och pris, kan förändras snabbt.Uppdaterad 2004-10-17

Till Värmeteknik Tillbaka