Se också:
Allmänt.
Husisolering.
Ventilation och dragtätning.
Fönster.
Mögel och träsvamp.
Luftfuktighet.
Energisystem.
Till första sidan.LUFTFUKTIGHET.
Vad är luftfuktighet, daggpunkt, vattenånga?

Relativ luftfuktighet.
Du kanske har läst väderdata med temperatur, tryck, vindhastighet och luftfuktighet någon gång.
Ibland, men inte alltid sätter man ut förkortningen RH (relativ luftfuktighet) eller (relative humidity) i procent.
Det är alltid den relativa (aldrig den totala) luftfuktigheten som anges, och som är intressant.

Vanlig luft innehåller 21% syre, 78% kväve och resten diverse gaser och partiklar, bla koldioxid och vattenånga.
Den maximala mängden vattenånga luft kan innehålla är beroende av lufttrycket och temperaturen.
Om lufttemperaturen sjunker, minskar den maximala mängden vatten som luften kan innehålla.
När mängden vatten uppnår detta maxvärde, uppnås den sk daggpunkten. = 100% relativ luftfuktighet. Då fälls vattnet ut som regndroppar.
Att ange den totala vattenmängden i luften tvingar avläsaren att själv beräkna daggpunkten, vilket är opraktiskt, så man anger istället den relativa luftfuktigheten, vilken indikerar hur långt det är kvar till daggpunkten.
(Det är också lättare att tillverka dessa mätare).

Praktiskt, empiriskt har man konstaterat att järn inte rostar, trä inte ruttnar, Mögel inte växer, osv om den relativa luftfuktigheten understiger 50%. Detta kan man uppnå innomhus genom att konstant hålla temperaturen 7 C° över yttertemperaturen.
Ventilationsluften i en villa kan passera daggpunkten (=100% RH) flera gånger under sin väg genom villan.
På vintern har uteluften ibland 90 - 98% RH. När den kommer in i villan höjs temperaturen, och därmed sänks luftfuktigheten RH. När man befinner sig i huset tillför man fukt på olika sätt, kroppsavdunstning, vattenkokning, duschning, mm.

Om det finns platser i villans konstruktion, där inneluften kan passera in i, eller genom isoleringen, så att lufttemperaturen sänks, kan daggpunkten uppnås,fukt fällas ut, och så småningom skador uppstå.

Nu ska risken för fuktskador inte överdrivas, men hus har fått rivas pga fuktskador.
Jag tror att tex upplägg av snödrivor runt huset kan stoppa ventilationen i krypgrunder, och orsaka skador i vissa fall.
Hus på betongplatta, där fuktisoleringen mellan platta och vägg är bristfällig kan kanske ge skador, mm.

När det gäller takbeläggningen däremot, blir rötskadorna fort märkbara om isoleringen når ända upp till brädspånten.

Uppdaterad 2004-10-17

Till Värmeteknik Tillbaka Nästa