Se också:
Allmänt.
Husisolering.
Ventilation och dragtätning.
Fönster.
Mögel och träsvamp.
Luftfuktighet.
Energisystem.
Till första sidan.5.

FUKTSKADOR.
Mögel, träsvamp och missfärgat
trä, är beroende av fukt.Tyvärr kan jag alldeles för lite om mögel och träsvamp, för att skriva nägot vettigt.
Fuktigt trä (över 50% RH) är ett varningstecken dock.Uppdaterad 2004-10-17

Till Värmeteknik Tillbaka Nästa