Se också:
Allmänt.
Husisolering.
Ventilation och dragtätning.
Fönster.
Mögel och träsvamp.
Luftfuktighet.
Energisystem.
Till första sidan.FÖNSTER.
Här kommer lite information om
fönster.

Fönsterisolering.
Vanliga 2-glasfönster har ganska dålig isolerförmåga. K-värde ca 2,8 W/m2*C°, till skillnad från en vägg fylld med 300mm gullfiber K-värde = 0,13. Att det ändå fungerar så pass som det gör, beror på den begränsade kylytan i ett normalhus. Fönsterytorna utgör bara ca 10% av väggytorna mot uteluften.

Fönsters köldbryggor är framför allt termisk värmetransport av omgivande luft.
Värmestrålning utgör en mindre del.
Värmeledning genom mediet mellan glasrutorna (oftast luft) k-värde = 0,0242W/m3*C°.
Värmeledning genom ramverket, trä K-värde = 0,15, Aluminium K-värde = 210, mm.
Ramverkets kylyta är dock försumbar, så det behöver knappast åtgärdas.

1.
2.
3.

4.

5.
Moderna fönster kan ha ett antal finesser som förbättrar isolerförmågan.
Flera skikt, tex 3-glas eller 4-glas minskar den termiska värmetransporten.
Termoreflektion dvs ett skikt som reflekterar värmestrålningen tillbaks till huset.
Gasfyllda fönster, dvs mellanrummet mellan skikten är fyllda med en gas som har lägre specifikt värmeledningstal än vanlig luft - 0,0242 W/m3*C°.
Antireflexbehandling. Detta förbättrar inte isoleringen, men tillåter mer solinstrålning att passera och värma huset. En annan fördel är förbättrad transparens, dvs mer ljus kommer in.
En notis i sammanhanget, persienner som är nerfällda, men inte stängda, bromsar den termiska värmetransporten.


Det är bra att veta att tex vanliga 3-glasfönster släpper in bara 66% av ljuset om dom inte är antireflexbehandlade. Ännu mindre om något av glasen är termoreflekterande.
Det beror på att vanligt fönsterglas har en transparens på 87%, och med 3 skikt blir det 0,87 * 0,87 * 0,87 = 0,658.
Om alla glas är antireflexbehandlade blir det 0,91 * 0,91 * 0,91 = 0,753 dvs 75%.

Ett bra modernt fönster kan ha en isolerförmåga, K-värde = 1 - 1,3 vilket gör att ett södervänt fönster har en positiv energibalans, dvs huset får mer energi in än ut över ett år. Detta tack vare solinstrålningen.

Drag.
Fönsterlister kan behöva bytas om dom är gamla, för att minska tjuvdrag. Ventilationen ska inte utgöras av otätheter i huset, bla för att man ska kunna filtrera, och värma inkommande luft.


Moderna fönster har ibland aluminiumram, som har ett högt värmeledningstal, (högt K-värde), då brukar man skilja ut- och insida med ett gummiskikt, vilket ger ett acceptabelt resultat.

Uppdaterad 2004-10-17

Till Värmeteknik Tillbaka Nästa