Se också:
Allmänt.
Husisolering.
Ventilation och dragtätning.
Fönster.
Mögel och träsvamp.
Luftfuktighet.
Energisystem.
Till Värmeteknik.VENTILATION.
Här kommer några tips till förbättring av
Husets ventilationssystem.

Drag och ventilation.
Som jag nämde, är det viktigt att bara släppa ut kontrollerad mängd ventilationsluft, men det är också viktigt att kontrollera var den släpps ut, och tas in. Om huset är helt dragtätt, ska luftflödet tillåta att hela huset byter luft varannan timme, enligt svensk byggstandard.

Ett vanligt ventilationssystem är sk korsväxling av luften.
Det är ett sätt att värma inkommande friskluft med utgående frånluft.
Själva växlaren kan se ut lite olika, men poängen är att både inkommande och utgående luft måste upp på samma nivå, för att mötas. Därför krävs fläktar för att driva systemet, och ett omfattande rörsystem för att fördela luften i huset.
Fläktar förbrukar dock El-energi, vilket är en nackdel. Ett bättre sätt är att släppa ut ventilationsluften nära husets högsta nivå, eftersom det då pressar ut sig själv.

Man kan ändå ta vara på energin i den utgående luften.


På samma sätt ska man också ta in luft från husets lägsta nivå, eftersom det finns ett undertryck som suger in luft där.
Detta ger oss fördelen av att huset ventilerar sig själv, så länge utetemperaturen är lägre än inne-dito.

Spisventilationen är ett problem, eftersom det är mycket fet ånga som passerar, men om man har ett kolfilter i spisfläkten, som renar luften, kan den gå samma väg.

Min son har byggt ett ventilationssystem enligt självdragsprincipen, som lagrar sommarens värme i marken, samtidigt som huset kyls av ventilationsluften.

På vintern hämtas den lagrade värmeenergin och förs in till huset igen.

Uppdaterad 2004-10-17

Till Värmeteknik Tillbaka Nästa