Se också:
Allmänt.
Husisolering.
Ventilation och dragtätning.
Fönster.
Mögel och träsvamp.
Luftfuktighet.
Energisystem.
Till första sidan.HUSISOLERING.
Här kommer några tips till förbättring av
Husets isolering och energibalans.

Vindsisolering.
Varm luft är lättare än kall. När huset är varmare än uteluften, (på vintern), bildas ett övertryck närmast taket, eftersom all den varma luften trycker på uppåt, (som en varmluftballong). Därför är det viktigt att ha en bra isolering, men även ett bra tätskikt, uppåt. Man ska bara släppa ut kontrollerad luftmängd via ventilationen.
Om vinden är oinredd kan man kanske fylla på vindsisolering direkt.

Kom ihåg att spara en 50mm luftspalt mot yttertaket, annars ruttnar detta snabbt.
Det är emellertid inte lätt att skapa ett bra tätskikt. Man får leta läckor inifrån och täta. Det är just viktigt att det övre tätskiktet är på insidan, eftersom varm luft kan innehålla mycket fukt, och vid avkylning kondenserar denna mot omgivande ytor, alltså ska du inte tillåta denna luft att tränga in i, eller passera isolerskiktet, och därmed kylas ner.

Jag fasadrenoverade mitt eget hus 1973, strax före oljekrisen, och valde då endast 30mm Gullfiber som tilläggsisolering, tyvärr.
Om jag skulle gjort det idag, skulle jag använda 70 - 100 mm EPS, (expanded polystyren), vilket motsvarar 110 - 150 mm Rockwool.
U-värde för Rockwool = Gullfiber = 0,045 (ca)
U-värde för EPS = 0,035 (ca)
Men inte bara det, EPS står emot vinden, men släpper igenom luft, så väggen blir självventilerande, och man behöver ingen förhydringspapp.
Det går också att slamma, eller måla direkt på EPS, även om styrkan inte är den bästa, men jag har sett ett hyreshus med målad EPS-fasad, som ser bra ut efter 30 år.
Nå, det hållbaraste är iallafall att fodra med en fasadbeläggning, trä tegel mm.

EPS består enbart av kol och väte, och är helt miljövänligt.

Mina 2-glasfönster har jag förbättrat till 3-glas genom att montera in en plastfilm av Teflon mellan glasen.

Sedan har jag renoverat olika rum, och varje gång passat på att förbättra isolering och tätning. Viktigast har varit att byta ut gammal sågspån mot Rockwool, eftersom sågspån sjunker ihop med tiden.

Uppdaterad 2004-10-17

Till Värmeteknik Tillbaka Nästa